Verkostoitumisesta puhutaan paljon työnhaun yhteydessä. Terminä verkostoituminen saattaa kuulostaa vaikeasti toteutettavalta, mutta se helpottuu huomattavasti, kun tiedät missä ja miten sinun kannattaa näkyä. Hyvin hoidetun verkoston kautta työ voi löytyä kuin itsestään, ja piilotyöpaikatkin – ne, joita tutkimusten mukaan on noin 70% kaikista avoimista työpaikoista – tulevat ulottuvillesi.

Rekrytoija on siellä, missä sinäkin

Monilla rekrytoijilla on käytännön kokemustaustaa edustamastaan alasta. Esimerkiksi IT-alueen rekrytoijalla saattaa olla vuosien kokemus tuotekehitystehtävistä, tiimiesimiehen tehtävistä tai henkilöstöhallinnon tehtävistä. Tämä arkielämän kokemus on hyvä pohja rekrytoijalle kyseisen alueen työtehtävien ymmärtämisessä, ja samalla rekrytoijalle on kertynyt merkittävä osaajaverkosto, jonka kautta hän voi löytää potentiaalisia kandidaatteja toimeksiantoihinsa.

Rekrytoijat ovat yleensä aktiivisia erilaisissa ammatillisissa yhteisöissä. Suhteita solmitaan työpaikkojen lisäksi erityisesti myös verkossa ja erilaisissa tapahtumissa. Rekrytoijat liikkuvat siellä, missä heidän erikoisalueensa tekijätkin liikkuvat – eli alan tapahtumat ovat oiva paikka tutustua heihin. Rekrytoijat voivat myös vertailla sopivia kandidaatteja henkilöiden verkostoituneisuuden ja alan tapahtumiin osallistumisaktiivisuuden perusteella, joten tästäkin syystä itseään kiinnostaviin ja uratavoitteitaan tukeviin tapahtumiin osallistuminen kannattaa.

Rekrytoijat myös ilmoittelevat työpaikoista ammatillisten yhteisöjen verkkopalveluissa sekä sosiaalisessa mediassa. Kandidaatteja etsitään eri some-kanavista, kuten Twitter ja Facebook-ryhmät, ja Head Hunterit ja työnhakijat ottavat reippaasti yhteyttä toisiinsa mm. LinkedInissä. Ainakin teknologiateollisuuden työpaikkojen suhteen pätee sanonta: Jos sinulla ei ole LinkedIn profiilia – sinua ei ole olemassa.

Tuo osaamisesi ja motivaatiosi esille hakemuksessa, CV:ssä sekä verkkoprofiilissasi

Oma CV tai muu osaajaprofiili kannattaa laatia huolella, erityisesti jos on tosissaan hakemassa töitä. CV on hyvä olla olemassa sekä suomeksi että englanniksi, ja mikäli sinulla on alaan liittyviä työnäytteitä, ne kannattaa koota omaan portfolioon – nykypäivänä tämäkin sähköisesti.

Kun etsit työpaikkaa, kannattaa suorien hakemusten lisäksi ilmoittaa työnhausta myös omaan tuttavapiiriin (esim. opiskelu- ja harrastuskaverit, entiset kollegat jne.). Tällä tavalla tieto saattaa kantautua juuri sen tahon tutkaan, joka on sillä hetkellä hakemassa uutta työntekijää joukkoonsa tai ainakin jollekin, joka voi tietää sinulle sopivan yrityksen. Tämä on sitä verkoston hyödyntämistä työnhaussa.

Omassa osaamisprofiilissa tai CV:ssä kannattaa kertoa selkeästi mitä on tehnyt ja minkälaisia tehtäviä haluaa jatkossa tehdä. Oman tehtävänkuvan avaaminen auttaa työnantajia ja Head Hunttereita löytämään paremmin juuri sinua kiinnostavat työtehtävät. Kannattaa myös mainita harrastukset CV:ssä, jos uskot niiden mitenkään liittyvän haettuun tehtävään. Esimerkiksi tietyillä teknologia-alan toimijoilla on toiveena, että haetulla henkilöllä olisi omia alaan liittyviä harrastusprojekteja tai vaikka harrastuksen kautta saatua kokemusta ryhmässä toimimisesta.

Kun olet päättänyt hakea johonkin tiettyyn tehtävään, muokkaa CV:si niin, että kerrot juuri kyseiseen tehtävän kannalta relevanteimmat projektit ja tehtävät tarkasti. Jätä suosiolla haetun tehtävän näkökulmasta epäolennaiset osat pienemmälle huomiolle.

Myös hakemustekstissä tulee keskittyä oman osaamisen esittelyyn kyseisen tehtävän osalta. Jos oma osaaminen ei täysin vastaa haettua profiilia, kannattaa nostaa esille kyseistä tehtävään tukevat osaamisalueensa. Välillä rekrytoijat voivat myös päätyä ratkaisuun, jossa haetaankin selkeästi henkilöä, jolle haettu tehtävä olisi niin sanottu seuraava askel omalla työurallaan.

Auta työtä löytämään sinut

Työnhaussa aktiivisuus niin verkossa kuin verkostoitumisen suhteen palkitaan. Alan tapahtumat eivät pelkästään yhdistä sinua alan rekrytoijiin ja yrityksiin, vaan myös ylläpitävät ajantasaista tietämystäsi alan uusista tuulista ja tukevat näin urakehitystäsi.

Relevantti ja hyvin täytetty sähköinen osaamisprofiili, joka näkyy verkossa rekrytoijille ajasta ja paikasta riippumatta toimii käyntikorttinasi ja etsii sinulle töitä myös silloin, kun et itse ole aktiivisesti katselemassa työmahdollisuuksia.

Mikko Laine, henkilöstökonsultti, Barona
Arja Martikainen, pelialan rekrytointikonsultti, Barona