CV on edelleen yksi työnhaun keskeisimpiä välineitä. Se kertoo lyhyesti kuka olet, mitä olet tehnyt ja mitä osaat. On olennaista osata kuvata osaamistaan siten, että lukijan on helppo muodostaa käsitys keskeisistä taidoistasi ja saavutuksistasi.

Näen usein työssäni CV:tä, joissa on vain listattu kaikki mahdollinen työuran varrelta, tai josta puuttuvat esimerkiksi työtehtävien kuvaukset, tai ensimmäiseksi kerrotaan siitä, mitä on tehty 20 vuotta sitten ja vasta viimeisenä päästään kuvailemaan kaikkein tuoreimmat asiat. Pahimmassa tapauksessa CV saattaa olla jopa kymmenenkin sivua pitkä, täynnä tekstiä. Kun rekrytoijalla on edessään kymmeniä CV:tä, on yhteen käytetty aika verrattain hyvin lyhyt. Pidä tämä mielessäsi kun laadit CV:täsi, ja yritä löytää jokin punainen lanka, jonka ympärille rakennat selkeän paketin kuvaamaan osaamistasi.

CV-malli auttaa alkuun

Netti on pullollaan työnhakuvinkkejä, ja jokin valmis CV-malli voi auttaa sinut alkuun, mutta CV on kuitenkin aina tekijänsä näköinen. Tärkeintä on valita itselle sopiva, selkeä esitystapa, josta lukijan on helppo hahmottaa olennaisimmat asiat. Kiinnitä siis huomiota selkeään asetteluun ja väliotsikointiin, ja vältä pientä ja liian koukeroista fonttia. Voit myös käyttää erilaisia tehokeinoja, esimerkiksi tehtävänimikkeiden lihavointia tai alleviivausta, lisäämään CV:n helppolukuisuutta.

Mitään yhtä oikeaa tapaa esittää asiat ei ole. Asioita listatessa kannattaa kuitenkin pääsääntöisesti aloittaa aina uusimmasta ja edetä kohti vanhinta, tai valita tärkein asia ensimmäiseksi.  Hyvä CV:n pituus on noin kaksi sivua, jossa rekrytoijat suosittelevat pysyttävän.

Peilaa sisältö tavoitteeseesi

Yhteystietojen, koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi CV:llä on hyvä kertoa myös esimerkiksi saavutuksista, projekteista, kielitaidosta, IT-taidoista, luottamustoimista ja erikoisosaamisesta. Harrastuksetkin voi listata mukaan lyhyesti, erityisesti silloin, jos niistä voi olla hyötyä työpaikkaa hakiessasi. Myös linkit työnhakua tukeviin sosiaalisen median profiileihin, blogiin tai nettisivuillesi kannattaa lisätä CV:lle. Niiden kautta sinulla saattaa olla kerättynä esimerkiksi suosituksia tai työnäytteitä, joihin rekrytoija voi jo etukäteen tutustua.

CV:n alkuun kannattaa kirjoittaa muutaman lauseen mittainen kuvaus, jossa kerrot lyhyesti omasta ydinosaamisestasi ja vahvuuksistasi. Tämä on hyvä tapa herättää työnantajan mielenkiinto lukea CV loppuun saakka.

Muista, että CV:kin kannattaa laatia tiettyä tavoitetta ajatellen. Jos olet esimerkiksi markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen, ja haet sekä markkinoinnin, että viestinnän työpaikkoja, voi sinulla olla kaksi erilaista CV:tä, joissa toisessa painotetaan markkinointia, ja toisessa viestintää.

Kun olet mielestäsi valmis, pyydä eri ihmisiltä palautetta. Niiden pohjalta voit vielä hienosäätää CV:täsi.
Täällä voit lisäksi tutustua rekrytoijien näkemyksiin hyvästä CV:stä ja hakemuksesta.

 
Katso avoimet työpaikat
 

Mirva Puranen
Specialist, Job Seeker Services
Monster