CV:n ja työhakemuksen tarkoituksena on auttaa sinua pääsemään työhaastatteluun. Omaa ansioluetteloaan voi muokata hakijamassasta erottuvaksi ja omaan persoonaansa sopivaksi. Perusasiat kannattaa kuitenkin viilata kuntoon.

Listasimme tähän asioita, jotka on hyvä pitää mielessä omaa CV:tä koostaessa.

Tee CV:n rakenteesta selkeä

Ansioluetteloiden lukemiseen käytetään ensimmäisellä kerralla vain muutamia sekunteja, joten CV:stä tulisi käydä ilmi nopealla vilkaisulla koulutus- ja työhistoriasi.

Kiinnitä siis huomiota siihen, että tärkeät tiedot ovat esillä selkeästi ja helposti hahmotettavassa muodossa. Vältä myös vaikeasti luettavia fontteja.

Kerro kiinnostavasti itsestäsi ja osaamisestasi

CV:n ei tarvitse olla luettelomainen lista asioista, joita olet joskus tehnyt. Mieti, minkälainen esitystapa toisi juuri oman osaamisesi parhaiten esille.

Jos sinulla on koulutusta ja työkokemusta monenlaisilta aloilta, mieti olisiko esimerkiksi osaamispohjainen CV parempi kuin perinteinen kronologinen ansioluettelo.

Voit myös muokata CV:täsi visuaalisesti kiinnostavaksi erilaisin elementein ja infograafein. Erityisesti jos haet työtä, jossa arvostetaan visuaalista silmää.

Ansioluetteloon kannattaa kirjoittaa lyhyt tiivistelmä, jossa voit tuoda esille omia vahvuuksiasi ja esimerkiksi avata hieman, minkälaista työtä olisit kiinnostunut tekemään. Kuvausta kannattaa päivittää aina hakemaasi työpaikkaan peilaten.

Valitse CV:n kuva harkiten

Kuvaa ei ole pakko laittaa ansioluetteloon, mutta kuvallisella CV:llä jäät paremmin mieleen.

CV:n kuva kannattaa kuitenkin valita tarkkaan, eikä liittää mitä tahansa selfietä tai bilekuvaa. Vältä myös erilaisten sovellusten kaunistus- tai huumorifilttereitä.

Monissa rekrytointitapahtumissa on mahdollisuus saada ilmaiseksi ammattilaisen ottama CV-valokuva itsestäsi ja tällaisia tilaisuuksia kannattaakin hyödyntää.

CV:n kuvan ei tarvitse välttämättä olla perinteinen studiovalokuva, vaan se voi myös olla esimerkiksi kuva sinusta työskentelemässä. Voit käyttää CV-kuvan kanssa mielikuvitustasi, mutta muista kuitenkin, että kuten koko ansioluettelosi, myös kuvan tulee edesauttaa sinua näyttämään ammattitaitoasi ja potentiaaliasi tulevalle työnantajalle.

Kirjoitusvirheet syövät uskottavuutta

Kiinnitä huomiota kielen oikeellisuuteen. Vaikka olisit työ- ja koulutustaustasi puolesta kuinka pätevä, et vaikuta kovinkaan uskottavalta, jos ansioluettelossasi vilisee kirjoitusvirheitä.

Omalle tekstilleen tulee helposti sokeaksi. Kannattaakin pyytää esimerkiksi jotakuta tuttuasi oikolukemaan ansioluettelosi.

CV kuntoon myös teknisesti

Älä tallenna ansioluetteloasi pelkässä kuvamuodossa. Rekrytointiprosesseissa käytetään paljon automaatiota, eikä tietokone pysty lukemaan tietojasi, jos ne on upotettu kuvaan. Jos CV:si on kuvatiedosto, vaarana on, että tiput pois hakijakandidaateista jo rekrytoinnin alkumetreillä.

Varmista myös, ettei CV:stäsi tule liian suuri tiedosto. Useat rekrytointijärjestelmät eivät hyväksy liitteeksi liian suuria tiedostoja. Suurikokoiset tiedostot saattavat myös tukkia vastaanottajan sähköpostin. Kokorajoitukset pätevät myös rekrytointijärjestelmiin ladattaviin kuviin. Älä siis liitä hakulomakkeeseen liian suuriresoluutioista kuvaa.

Riippumatta siitä, millä ohjelmalla olet ansioluettelosi tehnyt, kannattaa CV aina lähettää PDF-tiedostona. Näin varmistat, että CV:n muotoilu näyttää vastaanottajan päätteellä samalta kuin itselläsi.

Rekrytointiprosessin automaattisten vaiheiden takia ansioluettelossa kannattaa käyttää myös paljon ala- ja ammattikohtaisia avainsanoja. Runsas avainsanojen käyttö edesauttaa CV:täsi löytymään paremmin rekrytointiärjestelmissä.

Älä unohda yhteystietoja

Rekrytointikonsultit kertovat edelleen saavansa ansioluetteloja, joista puuttuvat yhteystiedot. Vaikka yhteystietosi olisivatkin esimerkiksi työhakemuksessa tai sähköpostin allekirjoituksessa, on ne hyvä olla myös CV:ssä.

Laittamalla yhteystietosi mukaan kaikkiin työnhakudokumentteihin, helpotat rekrytoijan työtä, kun niitä ei tarvitse erikseen etsiä.

Ansioluetteloon kannattaa laittaa linkit myös sosiaalisen median profiileihisi. Vähintään LinkedIn-tili kannattaa lisätä, mutta myös muita sometilejä kannattaa harkita, riippuen siitä kuinka käytät niitä ja mitä työtä olet hakemassa.

 

CV-malleja löydät täältä

Tallenna CV:si Monsteriin ja tule työnantajien löytämäksi