Millaista on työskennellä maailman suurimmassa tietoturvallisuuden konsultointipalveluita tarjoavassa talossa? Kysymykseen vastaa Deloittella kyberturvallisuuden seniorikonsulttina työskentelevä Kristian Herland, joka aloitti traineena toukokuussa 2014. Deloitte etsii parhaillaan lisää superkykyjä tänä syksynä ja ensi vuoden alussa starttaaviin trainee-ohjelmiinsa.

– Trainee-aika tarjosi mahdollisuuden kehittyä äärettömän nopeasti. Opin neljässä kuukaudessa paljon enemmän kuin mitä etukäteen kuvittelin, Herland muistelee.

Hän kehuu trainee-ohjelmaa todella hyväksi tavaksi päästä sisään työhön. Samalla Herland kertoo, ettei odottanut näkevänsä missään työpaikassa yhtä vilpitöntä auttamisen kulttuuria.

– Meillä Deloittella pääsee tekemään töitä asiakkaille eri toimialoilta ja näkemään monipuolisesti erilaisia projekteja. Teemme myös paljon yhteistyötä talon sisällä yli palvelualuerajojen. Vaikkapa tietosuojaprojekteissa juristit ja tietoturva-asiantuntijat työskentelevät rinta rinnan. Töitä tehdään yhdessä ja kaikki auttavat toisiaan.

Yksilöllistä urasuunnittelua

Opiskeluaikana Aalto-yliopistolla Herland ei vielä varsinaisesti tiennyt, minkälaisia töitä haluaa diplomi-insinööriksi valmistuttuaan tehdä tai millaisia on käytännössä tarjolla.

– Monipuolinen työkokemus heti uran alkuvaiheessa auttoi ymmärtämään mihin haluan jatkossa suuntautua. Deloittella vaihtoehtoja on paljon ja täällä on hyvät mahdollisuudet ohjata uraansa haluamaansa suuntaan.

Uusia työntekijöitä tuetaan erityisen paljon ja jokainen saa alussa oman buddyn eli päivittäisissä asioissa auttavan henkilön. Lisäksi buddy auttaa oivaltamaan kuinka trainee-kokemuksesta saa eniten irti.

– Kaikille työntekijöille nimetään myös counselor, joka toimii uraohjaajana. Counselorin tarkoituksena on tukea urakehityksessä pitkällä tähtäimellä – yhdessä oman counselorini kanssa mietimme jo trainee-aikana sitä, mihin suuntaan uraani kannattaa rakentaa ja mitkä koulutukset ovat minulle hyödyllisiä.

Katse tiukasti tulevaan

Deloittelaiset työskentelevät oman alansa asiantuntijoina erilaisissa rooleissa, työtehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Tehtävien sisäistäminen on samalla työssä oppimista.

– Ketään ei siis voida suoraan perehdyttää johonkin yhteen tiettyyn tehtävään, koska toimeksiannot ovat aina toisistaan poikkeavia ja yksilöllisiä. Tässä on selvä yhteys deloittelaiseen auttamisen kulttuuriin – aina löytyy kollegoita, jotka tukevat ja auttavat.

Herland allekirjoitti työsopimuksen Deloittelle heti oman trainee-jaksonsa päätyttyä ja on viihtynyt talossa erittäin hyvin. Työnantajana Deloitte on joustava, ainoastaan asiakastapaamiset määrittävät tarkasti sitä, mistä ja milloin töitä tekee.

– Palautteen antaminen on tehty helpoksi, ja siihen kannustetaan jatkuvasti. Samoin urakehityksen osalta katsotaan vakaasti tulevaan eikä tuijoteta mennyttä. Porukka on loistavaa ja minulla on ollut trainee-jakson alusta tähän päivään asti todella hauskaa.

Lentävä lähtö omalle uralle

Haku Deloitten seuraaviin trainee-ohjelmiin on paraikaa käynnissä. Paikkoja on auki tilintarkastuksessa, riskienhallinnassa ja verokonsultoinnissa. Herland on mukana riskienhallinnan trainee-rekrytoinnissa.

– Olen ollut aiemminkin mukana rekrytoinnissa, ja on taas mielenkiintoista kuulla vastavalmistuneiden tai opiskelujen viime metreillä olevien ajatuksia siitä, mitä he haluavat urallaan tehdä ja saavuttaa.

Hakijoiden ei odoteta vielä olevan oman alansa huippuosaajia.

– Koen, että meille sopivat ylivoimaisesti parhaiten sellaiset ihmiset, jotka todella haluavat kehittyä. Siihen meillä on nimittäin huikeat mahdollisuudet. Alan käytännön osaaminen ei ole trainee-haussa ainoa valintakriteeri, asenne ratkaisee.

Herland on mielissään mahdollisuudesta olla mukana rekrytoimassa trainee-harjoittelijoita.

– Tässä näkyy juuri se, että jos meillä koetaan henkilön olevan sekä valmis että halukas ottamaan vastuuta, niin sitä kyllä annetaan.

 

Tutustu Deloitten Trainee-ohjelman hakuihin

Lisätietoa Deloittesta yrityksen verkkosivuilla