IT-alan osaajapulan kasvaessa tarvitaan jatkuvasti uusia ratkaisuja ammattitaitoisten työntekijöiden kouluttamiseksi. Neljä vuotta kestävät koulutukset eivät yksistään riitä paikkaamaan työntekijävajetta. Osaavia ammattilaisia tarvitaan nopeasti.

Monivuotiset koulutusohjelmat eivät aina pysy kehityksen perässä. Etenkin, jos tutkinnon suorittamisesta on jo jonkin aikaa, ovat tiedot jo saattaneet vanhentua ja sen takia työllistyminen vaikeutua.

Digitalents Helsingissä ei jäädä opettelemaan vanhentuneita tekniikoita, vaan pyritään kartuttamaan nykyhetkessä ja tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, esimerkiksi robotiikkaa ja virtuaalitodellisuutta hyödyntävien projektien muodossa.

”Helsingin kaupungin omistama startup”

Digitalents Helsinki on Marian startup-keskuksessa sijatseva luova yhteisö, jossa tekemisen ja kokeilujen avulla tehdään innovaatioita ja kehitetään osaamista. Kyseessä on Helsingin kaupungin keväällä 2017 käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on kehittää 16–29-vuotiaiden nuorten ICT-, ohjelmointi- ja mediaosaamista sekä valmiuksia työelämään projektityöskentelyn, mentoroinnin ja sparrauksen keinoin.

Digitalents Helsinki on konseptiltaan aivan uudenlainen verrattuna kaupungin muihin palveluihin ja hankkeen projektipäällikkö Vesa Jaakola luonnehtiikin sitä ”Helsingin kaupungin omistamaksi startupiksi”.

Hankkeessa on neljä toimintalinjaa: Ohjelmistonkehitys, GameDev (pelien kehittäminen), ICT-tekniikka ja Ad Agency (mainostoimisto- ja mediatuotantoa). Hanke sisältää kahdeksan kuukauden työskentelyjakson oman alan projektitöissä. Tämän jälkeen Digitalents Helsinki pyrkii saamaan valmistuneille työpaikan.

Paremmat valmiudet työelämään

Digitalents Helsingissä työskentelevät nuoret saavat oman alansa työkokemuksen lisäksi myös kokemusta muista työelämässä tarvittavista taidoista, aina projektinhallinnasta tarjouksen tekemiseen, sillä hankkeen projektityöt ovat tilaustöitä oikeilta asiakkailta.

–Tarjouspyyntöön vastatessaan joutuu ajattelemaan koko tuotantoprosessin läpi ja samalla oppii hinnottelemaan oman työnsä realistisesti, Jaakola kertoo.

Esimerkiksi pelinkehityslinjalla työskentelevät saavat käytännönläheistä kokemusta siitä, minkälaista työskentely peliteollisuudessa on. Työskentelyjakso voi myös avata ovia pelialalle, jossa työpaikoista on paljon kilpailua.

Yhteistyötä yritysten kanssa

Digitalents Helsingin yhtenä tarkoituksena on luoda toimiva verkosto, ”talent pool”, josta ICT-, ohjelmointi-, media-, ja pelialan yritysten on mahdollista rekrytoida ammattitaitoisia työntekijöitä.

Hankkeessa on yhteistyökumppaneina myös useita tunnettuja digi- ja ICT-alan yrityksiä, esimerkiksi Futurice, Reaktor ja Digia. Yritykset ovat järjestäneet Digitalents Helsingille mm. luentoja ja erilaisia workshoppeja. Verkostoituminen alan yritysten kanssa helpottaa myös työllistymistä.

Yritysyhteistyön tarkoituksena on kerätä verkostoja osaajista ja kartoittaa alojen rekrytointitarvetta. Osa Digitalents Helsingin työntekijöistä on jo rekrytoitu yhteistyöyrityksiin.

 

Digitalents Helsingin toimintaan voi osallistua monella tavalla, esimerkiksi harrastajana, opiskelijana, työkokeilijana, palkkatuen kautta tai työttömänä työnhakijana. Kuka tahansa vaatimukset täyttävä 16–29-vuotias voi hakea ohjelmaan. Katso lisätiedot hankkeen verkkosivuilta.

 

Krista Vuori / Monster.fi