Kesätöiden avulla voi hankkia arvokasta työkokemusta koulussa opiskeltavan teorian lisäksi. Sen tietää myös 23-vuotias Ville Mäntylä, jolle hyvin hoidetut kesätyöt poikivat jatkoa Vantaan Energialla myös valmistumisen jälkeen.

Mäntylä kiinnostui energiateollisuudesta, sillä arvioi sen olevan teollisuuden aloista vähiten suhdanneriippuvainen. Energiaa kun tarvitaan ja kulutetaan jatkuvasti ja kaikkialla.

– Opiskelin Kotkassa Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa energiatekniikan koulutusohjelmassa, jossa suuntautumisvaihtoehtoinani olivat käynnissäpito ja automaatio. Energiatekniikan insinöörin opinnot kestävät tavallisesti noin neljä vuotta, mutta henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla on mahdollista valmistua nopeamminkin. Omat opintoni sain valmiiksi kolmessa vuodessa, hän kertoo.

Mäntylä oli ensimmäistä kertaa kesätöissä Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksella insinööriopintojen toisena vuotena ja tuolloin hän työskenteli tuotannon käyttötehtävissä. Opintojen kolmantena ja viimeisenä vuotena hän haki uudestaan samoihin työtehtäviin ja pääsikin. Kaikki sujui mallikkaasti ja kesän lopussa sovittiin työsuhteen jatkumisesta. Loppuvuosi sitten ahkeroitiinkin töiden, koulun ja insinöörityön parissa. Hän sai tehdä myös opintoihin liittyvän insinöörityön samalle työnantajalle.

–Insinöörityö oli selvitys savukaasupesurin hankinnan kannattavuudesta. Aihe oli verrattain haastava, mutta kiinnostava ja hyvin opettavainen, hän muistelee.

Myös kesätyöt ovat tukeneet opintoja loistavasti ja hienointa hänen mielestään oli huomata pystyvänsä hyödyntämään koulussa opiskeltua teoriaa käytännön työtehtävissä.

Vantaan Energialla työtehtävät ovat olleet hyvin monipuolisia, jonka johdosta myös voimalaitoksen sähkön- ja lämmöntuotantoprosessi tuli tutuksi.  Kesällä työt painottuivat pääosin erilaisiin voimalaitoksen huoltotöihin kesä kun on voimalaitosten yleinen revisioajankohta.  Työnkuvaan kuului myös tuotannon käyttötehtäviä sekä esimerkiksi erilaisten tuotantoraporttien laatimista ja dokumenttien päivittämistä. Sitä mukaa kun oppi uutta, sai myös lisää vastuuta. Insinööriksi valmistumisen jälkeen hän sai jatkosopimuksen voimalaitoksen käyttöteknikkona.

Mäntylä viihtyy työssään ja antaa työnantajalleen tunnustusta tärkeistä seikoista.

–Vantaan Energialla työskennellessä tuntee, että työntekijöistä todella välitetään. Täällä työpanokselle annetaan arvostusta ja hyvästä työstä saa kiitosta. Työturvallisuus on täällä kaiken tekemisen lähtökohtana. Työkaverit ovat olleet mukavia ja neuvoa on saanut aina kun on vain kysynyt. Työilmapiiriä ei voi kun kehua.

Katso Vantaan Energian avoimet kesätyöpaikat, työharjoittelupaikat ja muut uramahdollisuudet

Tutustu Vantaan Energiaan työnantajana

 

Katja Kuusenmäki