Tänään 8.10.2015 vietetään Kansallista Etätyöpäivää jo viidettä kertaa. Päivää vietetään tänään samalla viimeistä kertaa, sillä etätyön tekeminen on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa työkulttuurissa. Suomi on Euroopan kärkimaita etätyöasioissa, sillä jo 28 % palkansaajista tekee etätöitä ainakin satunnaisesti.

Kansallisen etätyöpäivän järjestäjät haluavat jatkossa viedä suomalaisen työn tekemisen tapoja yhä kokonaisvaltaisemmin eteenpäin. Tämä aloitettiin kehottamalla suomalaisia kertomaan, mitä #fiksumpityö heille merkitsee. Kampanja tavoitti jopa puoli miljoonaa suomalaista, ja erilaisia kommentteja saatiin lähes 1000.

– Oli ilahduttavaa huomata, miten monta suomalaista osallistui keskusteluun työelämän kehittämisestä. Se kertoo siitä, että työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tematiikka kiinnostaa laajasti. Monet sanoivatkin, että kehittämiseen ja uusien käytäntöjen luomiseen pitäisi saada kaikki mukaan. Meidän mielestämme tämä on hyvä ja rohkaiseva viesti – ihmiset ovat valmiita sitoutumaan kaikkien paremman työelämän luomiseen, sanoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Minna Janhonen.

Saatujen kommenttien pohjalta on koostettu fiksumman työn manifesti, joka käsittää neljä pääkohtaa.

Tätä on suomalaisten mielestä #fiksumpityö

Lähes tuhannen kommentin joukosta poimittiin neljä avainkohtaa, joista manifesti koostuu. Ensimmäiseksi valikoitui johtaminen.

”Tulevaisuuden – eikä vain tulevaisuuden, vaan myös tämän päivän – johtaminen on sitä, että yhdessä juostaan kohti samaa maalia, mutta tyyli on vapaa. Johtaja ei vaadi, että kaikki tekevät samoin, vaan johtaja mahdollistaa erilaisten työskentelytapojen kirjon omassa organisaatiossaan.”

Näin johtajuutta kommentoi DNA Oy:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

– Johtajuudelta odotetaan paljon. Kommenttien perusteella parhaat johtajat näyttävät suuntaa, johon kukin sitten suuntaa tyylillään. Hyvä tulevaisuuden – ja tämän päivän – johtaja mahdollistaa sen, että jokainen voi olla oman työnsä asiantuntija, ja siten myös vaikuttaa niihin tapoihin, jolla omaa työtä organisoidaan.

Toisena avainteeman on valta ja vastuu omasta työstä.

”Jokainen työntekijä tehtävään katsomatta on paras asiantuntija siinä, miten työtä voitaisiin järjestää tavalla, joka parantaa tehoa ja hyvinvointia. Työntekijän vapaus ja oikea valta vaikuttaa oman työn tekemiseen on fiksumpaa työtä.”

Manifestin kolmannen kohdan mukaan fiksummassa työssä valitaan sopivin toimintatapa kuhunkin tilanteeseen.

”Käytäntöjen, työkalujen ja tekemisen tapojen pitäisi joustaa tilanteiden ja ihmisten mukaan, eikä toisinpäin. Joustavuus tarkoittaa myös sitä, että uskalletaan kokeilla erilaisia toimintatapoja erehtymisenkin uhalla.”

Neljänneksi kohdaksi valikoitu onnellisuus.

”Onnellinen ihminen on paras työntekijä. Onnellisella ihmisellä on muutakin elämää kuin työelämä, ja se on mahtavaa! #fiksumpityö ja fiksumpi työympäristö käsittää, että ihmisen kaikkialla muuallakin  hankittu osaaminen hyödyttää lopulta työpaikkaa. Ei anneta ihmisten potea huonoa omaatuntoa harrastustoiminnasta, vaan tuetaan sitä.”

Näin #fiksumpityö-kampanjan tuloksia kommentoi Microsoft Oy:n henkilöstöjohtaja Sanna Lindner.

– Suomalaisille fiksumpi työ on tietynlaisen ajatusmaailman ja modernien työkalujen yhdistymistä. Vapaus ja luottamus ovat avaintermejä, ja niiden toteutumiseksi jokapäiväisessä työelämässä tarvitaan riittävän tehokkaita ja helppokäyttöisiä työkaluja. Näin mahdollistuu liikkuvampi työ, joka kuitenkin säilyttää yhteisöllisyyden.

Kansallinen Etätyöpäivä on Microsoftin, DNA:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyöhanke. Kampanjaa voi seurata, ja työelämän uudistukseen osallistua sen nettisivujen lisäksi myös Facebookissa ja Twitterissä hashtagilla #fiksumpityö ja #etätyöpäivä.

Mirva Puranen
Monster.fi