Europassi on tapa tehdä CV kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Se onkin erityisen hyödyllinen työnhakijalle, joka etsii töitä toisesta eurooppalaisesta maasta, tai pyrkii ulkomaille opiskelemaan. Sen avulla osaamisen ja tutkintojen vertailu on helpompaa, ja opiskelijoiden ja työntekijöiden on helpompi liikkua Euroopassa.

Susanna Kärki toimii Europass-asiantuntijana Opetushallituksessa. Hän nimeää Europassin parhaiksi puoliksi tunnettuuden ja helppokäyttöisyyden.

Europassin ansioluetteloa käytetään kaikkialla Euroopassa. Europass-CV on myös helppo tehdä: ei tarvitse kuin täyttää tiedot valmiiseen pohjaan. Hakemuksenkin voi laatia samalla kertaa. Hakemusdokumenteista tulee yhtenäisiä ja siistin näköisiä.

Europass-kokonaisuus sisältää sähköisen ansioluettelon, eli CV-pohjan, sekä portfolion, johon voi koota muita Europass-asiakirjoja, kuten esimerkiksi kielipassin tai opintotodistusten liitteitä. Sen voi täyttää netistä löytyvällä valmiilla työkalulla, ja valmiin CV:n voi tallentaa itselleen. Sitä voi myös myöhemmin muokata samaisen työkalun avulla.

Pakettiin sisältyvä kielipassi toimii hyvänä taitotason määrittelijänä. Sen avulla arvioidaan sekä puhuminen, kirjoittaminen että ymmärtäminen, joten CV:n lukija saa kattavan käsityksen henkilön kielitaidosta. Kuusiportainen asteikko on käytössä kaikkialla Euroopassa.

– Jos hakee työtä ulkomailta, kannattaa mukaan lisätä vähintään Europassin tutkintotodistusten liite, jossa kerrotaan englanniksi suoritetusta tutkinnosta, Susanna ohjeistaa.

Miten erotun joukosta Europassin avulla?

Europassin hyvä puoli on samalla sen suurin haaste. Se, että tiedot ovat saman näköisessä paketissa kaikilla, on vastaanottajan kannalta hyvä asia, mutta estää erottumista persoonallisella ulkoasulla. Yksi vaihtoehto on rakentaa esimerkiksi visuaalinen CV jollakin netistä löytyvällä työkalulla, ja linkittää se Europassiinsa.

Susannallakin on hyviä vinkkejä erottautumiseen.

– Olennaista Europass-ansioluettelossakin on, että nimenomaan sisältö kuvastaa sinua hakijana ja vahvuutesi ja osaamisesi nousevat selkeästi esille. Jos kuitenkin haluat myös visuaalisesti omannäköisesi ansioluettelon, voit ansioluetteloa kootessasi hyödyntää Europass-CV:n sisältöjä ja ohjeita vaikka tekisitkin oman CV:n. Esimerkiksi kielitaidon tai digitaalisten taitojen kuvailuun Europassi on hyvänä tukena.

Vaikka päätyisikin käyttämään jotakin muuta CV-mallia kuin Europassia, voi pakettiin kuuluvia liitteitä silti liittää CV:n tueksi. Niistä on hyötyä erityisesti ulkomaille haettaessa.

Susanna tiivistää vielä Europassin tärkeimpiä hyötyjä näin:

– Europassi auttaa hahmottamaan omaa osaamista laajemmin, sillä sen avulla osaamistaan voi esitellä selkeästi ja kattavasti. Europassin käyttäminen on helppoa ja asiakirjojen muokkaaminen ja päivittäminen käy kätevästi.

Mirva Puranen, Monster.fi

Europass-CV:n voit kätevästi tallentaa myös Monsterin käyttäjätilille, jossa voit julkaista sen työnantajien löydettäväksi. Europassista voit lukea lisää täällä.

Suomessa europassia hallinnoi ja kehittää Suomen Europass-keskus, eli Opetushallitus. Sen vastuulla on myös tiedottaa Europassista. Europassin juuret ulottuvat vuoteen 1998, jolloin Euroopan komissio ja CEDEFOP aloittivat yhteistyöprojektin (European Forum on Transparency of Vocational Qualification), jonka tavoitteena oli saattaa yhteen työmarkkinaosapuolia ja kansallisia viranomaisia tunnettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Tavoitteena on poistaa liikkuvuuden esteitä, jotka johtuvat ammatillista pätevyyttä koskevan avoimuuden puutteesta.