Europassi on tapa tehdä CV ja osoittaa osaamisensa ja hankkimansa tiedot ja taidot kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Se onkin erityisen hyödyllinen työnhakijalle, joka etsii töitä toisesta eurooppalaisesta maasta, tai pyrkii ulkomaille opiskelemaan. Sen avulla osaamisen ja tutkintojen vertailu on helpompaa, ja opiskelijoiden ja työntekijöiden on helpompi liikkua Euroopassa.

Nyt Europassin laatija voi ladata valmiin CV:nsä myös Monsteriin työnantajien löydettäväksi suoraan Europass-palvelusta.

– Europass-sivustolla olevan linkityksen ansiosta työnhakija saa muutamalla klikkauksella CV:nsä suoraan Monsteriin, jonka CV-palvelua käyttävät lukuisat työnantajat ja rekrytoijat päivittäin, kertoo Monsterin työnhakijapalveluista vastaava Mirva Puranen.

Europass-kokonaisuus sisältää sähköisen ansioluettelon, eli CV-pohjan, sekä portfolion, johon voi koota muita Europass-asiakirjoja, kuten esimerkiksi kielipassin tai opintotodistusten liitteitä. Sen voi täyttää netistä löytyvällä valmiilla työkalulla. Sitä voi myös myöhemmin muokata samaisen työkalun avulla.

Europass yhtenäistää hakudokumentteja

Susanna Kärki toimii Europass-asiantuntijana Opetushallituksessa. Hän nimeää Europassin parhaiksi puoliksi tunnettuuden ja helppokäyttöisyyden. Se myös yhtenäistää hakudokumentteja.

– Europassin ansioluetteloa käytetään kaikkialla Euroopassa. Europass-CV on myös helppo tehdä: ei tarvitse kuin täyttää tiedot valmiiseen pohjaan. Hakemuksenkin voi laatia samalla kertaa. Hakemusdokumenteista tulee yhtenäisiä ja siistin näköisiä, hän listaa.

Pakettiin sisältyvä kielipassi toimii hyvänä taitotason määrittelijänä. Sen avulla arvioidaan sekä puhuminen, kirjoittaminen että ymmärtäminen, joten CV:n lukija saa kattavan käsityksen henkilön kielitaidosta ja osaamisen tasosta. Kuusiportainen asteikko on käytössä kaikkialla Euroopassa. Vastaavan itsearvioinnin voi tehdä myös IT-taidoistaan.

Europass-CV ei anna juurikaan mahdollisuuksia visuaaliseen erottautumiseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että niin Europass-CV:n kuin minkä tahansa muunkin CV:n olennaisin osa on sisältö, jossa henkilön osaaminen ja vahvuudet nousevat selkeästi esille.

– Vaikka päätyisikin käyttämään jotakin muuta CV-mallia kuin Europassia, voi pakettiin kuuluvia liitteitä silti liittää CV:n tueksi. Niistä on hyötyä erityisesti ulkomaille haettaessa.

Susanna tiivistää vielä Europassin tärkeimpiä hyötyjä näin:

– Europassi auttaa hahmottamaan omaa osaamista laajemmin, sillä sen avulla osaamistaan voi esitellä selkeästi ja kattavasti. Europassin käyttäminen on helppoa ja asiakirjojen muokkaaminen ja päivittäminen käy kätevästi.

Mirva Puranen
Monster

Europass-CV:n voi tallentaa Monsterin käyttäjätilille työnantajien löydettäväksi myös jälkikäteen. Europassista voi lukea lisää täällä.

Suomessa europassia hallinnoi ja kehittää Suomen Europass-keskus, eli Opetushallitus. Sen vastuulla on myös tiedottaa Europassista. Europassin juuret ulottuvat vuoteen 1998, jolloin Euroopan komissio ja CEDEFOP aloittivat yhteistyöprojektin (European Forum on Transparency of Vocational Qualification), jonka tavoitteena oli saattaa yhteen työmarkkinaosapuolia ja kansallisia viranomaisia tunnettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Tavoitteena on poistaa liikkuvuuden esteitä, jotka johtuvat ammatillista pätevyyttä koskevan avoimuuden puutteesta.