Vuosittain noin 10 000 suomalaista muuttaa ulkomaille selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Monet muuttavat ulkomaille saadakseen kansainvälistä työkokemusta, joka on nykyisin työuralla entistä arvokkaampaa. Tie ulkomaille saattaa joskus tuntua pitkältä, mutta huolellinen valmistautuminen auttaa matkalla uuteen.

Suomalaisten koulutus ja kielitaito vie pitkälle

Hyvä uutinen on, että suomalaisilla on erinomaiset valmiudet lähteä kansainväliselle uralle. Suomen koulutusjärjestelmän maine ja mielikuva suomalaisista tunnollisina työntekijöinä antaa usein arvostusta kansainvälisten työnantajien silmissä.

Lisäksi suomalaisilla on maailman viidenneksi paras englannin kielen taito, kun verrataan maita, joissa englantia ei pääosin puhuta äidinkielenä, osoitti EF:n kansainvälinen vertailu. Englannin kielellä pärjääkin monissa maissa pitkälle, sillä kansainväliset suhteet ja globaali talous toimivat pääosin englanniksi. Useilla alueilla, kuten Keski-Euroopassa ja Aasiassa, on kuitenkin hyödyllistä osata myös paikallista kieltä vähintään kollegoiden kanssa jutusteluun.

Mitä työtä ulkomailta löytää?

Monet yritykset palkkaavat mielellään työntekijöitä ulkomailta eri aloilla. Kansainvälisesti toimivat yritykset tarvitsevat kielitaitoisia työntekijöitä, joilla on kokemusta eri kulttuureista ja monenlaisissa ympäristöissä toimimisesta. Kansainvälinen kokemus tekee ihmisistä usein myös avoimempia ja ulospäinsuuntautuneempia, mikä on eduksi yhteistyössä asiakkaiden, kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Ulkomaille voi lähteä monenlaisella taustalla. Koulutus ja tutkinnot auttavat luonnollisesti työnhaussa, mutta monilla aloilla ei vaadita virallista tutkintoa, vaan työtä voi hakea aiemman kokemuksen ja asenteen turvin. Työnhakua helpottaa, kun on hieman kartalla, mikä voisi olla itselle sopiva maa ja kaupunki.

5 vinkkiä kansainvälisen uran tavoitteluun

1. Uskalla

Muutto ulkomaille on usein hyppy tuntemattomaan. Helpointa olisi ehkä jäädä kotiin, tuttuun ja turvalliseen ympäristöön, mutta entä ne kokemukset? Ulkomailla työskentely tarjoaa kokemuksia, joita voi saada vain uskaltautumalla kohti uutta.

2. Selvitä

Ulkomaille lähteminen vaatii lukemattomien asioiden selvittämistä. Työnhaun käytännöt, mahdollinen työlupa EU:n ulkopuolelle, asunto, muuttoilmoitus, vakuutukset ja terveydenhuollon järjestyminen ovat esimerkiksi selvitettävien asioiden listalla, mutta urakkaa helpottaa verkosta helposti löytyvät maakohtaiset vinkit.

3. Keskity

Työnhakua helpottaa, kun keskittyy kerrallaan vain tietyntyyppisiin tehtäviin. Siten tiedät jo alusta alkaen, mitä olet etsimässä ja työpaikkoja löytyy todennäköisesti helpommin. Myös hakemusten räätälöinti saman alan työpaikkoihin onnistuu helposti. Jos toiveittesi työpaikkoja ei ala löytyä, voit toki aina etsiä jotain uutta.

4. Ole avoin

Monet asiat ovat ulkomailla toisin kuin kotona; siksi kai maailmalle lähdetäänkin. Erilainen aikakäsitys, lattialämmityksen puuttuminen, kengät sisätiloissa, toisenlainen keskustelukulttuuri tai irtokarkkivalikoiman pienuus saattavat esimerkiksi joskus herättää kaipuuta kotiin. Näinä hetkinä kannattaa kiinnittää huomio kaikkiin niihin hyviin asioihin, joita ulkomailla pääsee kokemaan.

5. Tutustu

Asettumista uuteen maahan vauhdittaa verkostoituminen muiden ihmisten kanssa. Kotiverkostoihin voi pitää yhteyttä puheluin ja viestein, mutta uudessa ympäristössä kannattaa myös pyrkiä luomaan uusia ystävyyssuhteita. Osallistuminen aktiivisesti työpaikan tapahtumiin, ammatillisiin verkostoitumistilaisuuksiin, harrastuskerhoihin tai Facebook-ryhmien keskusteluihin auttaa löytämään helposti samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa ja jakaa elämää.

 

Artikkeli on julkaistu yhteistyössä EF Education Firstin kanssa. EF edistää kansainvälisyyttä koulutuksen avulla. Ohjelmavalikoimaan kuuluu kielimatkoja, vaihto-opiskeluohjelmia ja kielikoulutusta ulkomailla kaikenikäisille. EF:n kanssa voit lähteä opiskelemaan 9 eri kieltä 50 kohteeseen ympäri maailman.