Curriculum Vitae, CV, eli ansioluettelo, on sosiaalisen median kanavien yleistymisestä huolimatta edelleen yksi työnhaun keskeisimpiä välineitä. Se kertoo lyhyesti kuka olet, mitä olet tehnyt ja mitä osaat. Työnhaku kannattaakin aloittaa CV:n tekemisestä tai päivittämisestä.

CV:n tärkein ominaisuus on johdonmukaisuus. On olennaista osata kuvata osaamistaan siten, että lukijan on helppo muodostaa käsitys keskeisistä taidoistasi ja saavutuksistasi. Pidä siis punainen lanka mukanasi CV:tä laatiessasi, niin olet jo pitkällä.

Mitä CV sisältää?

CV:stä käyvät tyypillisesti ilmi yhteystiedot, koulutus ja työkokemus. Lisäksi voit kertoa myös kielitaidosta, erikoisosaamisesta ja mahdollisista suosittelijoista. Harrastuksetkin voi listata mukaan lyhyesti, erityisesti silloin, jos niistä voi olla hyötyä työpaikkaa hakiessasi. Myös linkit työnhakua tukeviin sosiaalisen median profiileihin, blogiin tai nettisivuillesi kannattaa lisätä CV:lle.

CV:n alkuun voit kirjoittaa muutaman lauseen mittaisen kuvauksen, jossa kerrot lyhyesti omasta ydinosaamisestasi ja vahvuuksistasi, peilaten hakemaasi työtehtävään. Tämä on hyvä tapa herättää työnantajan mielenkiinto lukea CV loppuun saakka.

Netistä löytyy useita malleja CV:n tekemiseen, mutta CV on kuitenkin aina tekijänsä näköinen. Tärkeintä on valita itselle sopiva, selkeä esitystapa, josta lukijan on helppo hahmottaa olennaisimmat asiat. Kiinnitä siis huomiota selkeään asetteluun ja väliotsikointiin, ja vältä pientä ja liian koukeroista fonttia. Voit myös käyttää erilaisia tehokeinoja, esimerkiksi tehtävänimikkeiden lihavointia tai alleviivausta, lisäämään CV:n helppolukuisuutta.

Myös oikeinkirjoitus on hyvä varmistaa huolellisen vaikutelman antamiseksi, ja luetuttaa CV vaikkapa ystävällä. CV:lle voit lisätä myös kuvan, niin jäät helpommin rekrytoijan mieleen.

Miten esittäisin asiat?

Mitään yhtä oikeaa tapaa esittää asiat CV:llä ei ole. Asioita listatessa kannattaa kuitenkin pääsääntöisesti aloittaa aina uusimmasta ja edetä kohti vanhinta, tai valita tärkein asia ensimmäiseksi. Esimerkiksi työkokemusta listatessasi aloita aina viimeisimmästä työsuhteestasi. Kerro työnantajasi nimi, tehtävänimikkeesi, työn kesto esimerkiksi kuukausien tarkkuudella ja tärkeimmät vastuualueesi ja saavutuksesi kyseisessä tehtävässä.

Opintojen listauksessa suositellaan niin ikään käänteistä järjestystä. Listaa siis ensimmäiseksi tutkinto, jonka olet viimeisimmäksi suorittanut. Muista myös mainita suuntautumisvaihtoehtosi sekä opintojen alkamisen ja päättymisen ajankohdat. Jos listaat CV:lle osaamisalueitasi, laita tärkeimmät ensin.

Kielitaidon voi arvioida esimerkiksi jakamalla sen osiin: lukeminen, kirjoittaminen ja puhuminen. Näiden osa-alueiden arviointi asteikolla erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja alkeet antaa työnantajalle monipuolisen ja realistisen kuvan kielitaidostasi.

Hyvä CV:n pituus on noin kaksi sivua. CV:stä ei kuitenkaan saa tehdä liian lyhyttä sisällön kustannuksella, eli CV voi olla pidempikin. Tärkeää on, ettet jätä mitään olennaista pois.

Räätälöi CV:si työpaikan mukaan

Laadi itsellesi yksi mahdollisimman täydellinen ja monipuolinen CV, jota voit muokata tarpeen tullen. Jokaista haettavaa työpaikkaa varten on CV:n sisältöä hyvä miettiä uudelleen, ja nostaa esille juuri ne ominaisuutesi ja osaamisesi, jotka tekevät sinusta kiinnostavan hakemaasi tehtävään.

Räätälöinti on yksi tärkeimmistä asioista työnhaussa, niin CV:n kuin hakemuskirjeenkin osalta. Työnantaja haluaa nähdä, että olet kiinnostunut työskentelemään juuri heillä, ja sen voit osoittaa kohdistamalla myös työnhakuasiakirjasi juuri heidän tarpeisiinsa vastaaviksi.

Onnea matkaan!

Mirva Puranen
Monster.fi