Aktiivisessa työnhaussa olevalla on varmasti olemassa työhakemuksestaan pohja, jota hän käyttää hakiessaan eri työtehtäviin. Pohjaan tyypillisesti vaihdetaan vastaanottajan tiedot, ja korjataan päiväys tuoreeksi. Mutta tuletko vastanneeksi hakemuksessasi työpaikkailmoituksessa esitettyihin toiveisiin ja edellytyksiin?

Hakemuksen tärkein tehtävä on vakuuttaa vastaanottaja siitä, että sinut kannattaa tavata. Paras tapa tähän on kirjoittaa hakemus jokaista työpaikkaa varten uudelleen. Hakemuksessa tulee kertoa omasta osaamisestaan ja vahvuuksistaan peilaten siihen, mitä työnantaja on hakijoilta toivonut. Hakemukseen on hyvä nostaa esimerkkejä ja konkretiaa tukemaan väitteitäsi. Jos hakijoilta on esimerkiksi toivottu vahvaa englanninkielen taitoa, on hyvä kertoa missä taidot on hankittu. Esimerkiksi näin: ”Olen käyttänyt englantia päivittäin työkielenäni koko työurani ajan, ja selviän vaativistakin neuvottelutilanteista englannin kielellä.”

Yhtä avointa paikkaa kohden voi saapua jopa satoja työhakemuksia. Sen lisäksi, että olet kirjoittanut hakemuksesi juuri kyseistä työtehtävää silmällä pitäen, varmista, että siinä ei ole kirjoitusvirheitä, ja että kieli on hyvää ja luontevaa. Pyydä vaikka ystävääsi oikolukemaan hakemuksesi ennen lähettämistä. Olennaiset asiat tulee saada mahtumaan yhdelle sivulle, jotta sisältö pysyy napakkana ja ei lähde rönsyilemään liikaa.

Monet kokevat työhakemuksen vaikeimmiksi asioiksi aloituksen ja lopetuksen. Hakemus tulee aloittaa napakasti ja vahvasti, herättämällä lukijan mielenkiinto. Voit esimerkiksi miettiä, miksi juuri kyseinen työtehtävä kiinnostaa sinua, ja mikä on tärkein vahvuutesi tehtävää ajatellen, ja työstää niistä sopivan aloituksen. Hakemuksen lopussa on vielä hyvä korostaa mielenkiintoasi ja vaikkapa vetää yhteen miksi juuri sinut kannattaa kutsua haastatteluun.

 

Mirva Puranen