Yli puolet matkatyötä tekevistä uskoi jaksavansa työskennellä nykyisen kaltaisessa työssä eläkeikään saakka, ja palkkakin oli useimpien mielestä kohdallaan.

 

Vastaajien työhön kohdistuvista odotuksista toteutuivat parhaiten työn vakituisuus ja vastuullisuus. Lisäksi vastaajat kokivat, että matkatyö sopi heille.

 

Kyselyyn vastanneet kaipasivat kuitenkin lisää työniloa, mahdollisuutta tehdä työtä omaan tahtiin sekä parempaa mahdollisuutta sovittaa yhteen työ ja perhe-elämä. Tyytymättömimpiä olivat ruuhkavuosiaan elävät 35-44-vuotiaat.

 

Kyselyyn vastanneilla yleisin palkkausmuoto oli kuukausipalkka, mutta lähes joka kolmannella palkkaus oli kuukausipalkan ja provision yhdistelmä.

 

Tutkimukseen vastasi yli 4 500 asiantuntija- tai myyntityötä tekevää suomalaista.

 

Alkuperäinen juttu Iltalehti.fi