Monsterin kansainvälinen kysely selvitti, uskovatko ihmiset automaation, robottien ja koneiden voivan korvata heidän työnsä tulevaisuudessa.

66 % useita maita kattavaan kyselyyn vastanneista uskoo, että mikään ei koskaan voi korvata heidän tekemäänsä työtä. Suomessa luku on huomattavasti matalampi, 47 %. Vastaavasti noin joka kuudes suomalaisista vastanneista kertoo, että automaatio, robotit tai tekoäly voi jo nyt korvata heidän työnsä. Kansainvälisesti tarkasteltuna luku on alle 6 prosenttia.

Meillä puhutaan paljon digitalisaatiosta, automaatiosta, roboteista ja tulevaisuuden työelämästä. Runsaan aiheen uutisoinnin valossa voisikin ajatella meidän olevan jo varsin tottuneita ajatukseen siitä, että tulevaisuuden työelämä näyttää erilaiselta kuin nyt, ja työtehtäviä korvautuu toisenlaisella työllä.

Sama kysely tehtiin edellisen kerran noin kaksi vuotta sitten, ja sen tuloksiin voi tutustua täällä.

Kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna kyselyn vastaukset jakautuivat näin:

Milloin uskot automaation (robotit, tekoäly tms.) pystyvän tekemään työsi?

Se on jo nyt mahdollista 5.65%
Viiden vuoden kuluessa 6.07%
5-10 vuoden kuluessa 9.65%
Yli 10 vuoden kuluttua 13.17%
Automaatio ei voisi koskaan tehdä työtäni 65.46%

Suomessa vastaukset näyttivät tältä:

Milloin uskot automaation (robotit, tekoäly tms.) pystyvän tekemään työsi?

Se on jo nyt mahdollista 17.23%
Viiden vuoden kuluessa 6.49%
5-10 vuoden kuluessa 12.08%
Yli 10 vuoden kuluttua 17.45%
Automaatio ei voisi koskaan tehdä työtäni 46.76%

Monsterin nettisivuilla vuoden vaihteessa toteutettuun kansainväliseen kyselyyn vastasi 8142 henkilöä. Vastaajia Suomesta oli 447.

Lähde: monster.com ja monster.fi

Mirva Puranen
Monster