Käynnissä oleva koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen poikkeustilanne on vaikuttanut lähes kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Kansainvälinen palkkavertailusivusto Paylab tutki pandemian vaikutuksia työllisyystilanteeseen kyselytutkimuksella, johon vastasi 11 000 henkilöä 15 Euroopan maasta.

Työpaikkojen säilymisestä epävarmuutta

Vastaajista 55 % koki, että heidän työpaikkansa on joko erittäin todennäköisesti tai mahdollisesti vaarassa koronavirustilanteen aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. Vastaavasti 45 % kertoo, että toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet heidän työtilanteeseensa. Eniten epävarmuutta työsuhteen jatkumisesta kokivat palvelualojen työntekijät, joista jopa 66 % koki työsuhteensa olevan vaarassa.

Myös sukupuolikohtaisia eroja löytyi, sillä tilanne on vaikuttanut hieman enemmän naisiin kuin miehiin. Naisista 69 % kertoi työpaikkansa olevan vaakalaudalla, kun taas miehillä luku oli 58 %.

Pandemialla erilaisia vaikutuksia työssäkäyvien elämään

Kyselyssä selvitettiin, millä tavoin koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet ja rajoitukset ovat vaikuttaneet työssäkäyvien henkilöiden tilanteeseen. Vastaajista suurin osa kertoo tekevänsä töitä kotona (38 %). Vaikka monella on aikaisemminkin ollut mahdollisuus tehdä etätöitä, on siirtyminen kokonaan kotikonttorille ollut iso muutos, mikä on vaatinut sopeutumista. Vain noin neljäsosan työtilanteeseen pandemia ja siihen liittyvät toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet lainkaan.

Tietyillä aloilla lomautukset ja irtisanomiset ovat valitettavasti olleet keino turvata yrityksen tulevaisuus. Osaa työntekijöistä on myös pyydetty pitämään joko palkatonta vapaata tai kesälomansa aikaisemmin.

Tulokset kokonaisuudessaan:

Johtotehtävissä työskentelevistä 23 % on joutunut vähentämään työtuntejaan tai palkkaansa. 38 % heistä työskentelee kotoa. Neljäsosaan johtotehtävissä olevista tilanne ei ole vaikuttanut.

Muissa asiantuntija- ja toimistotyössä työskentelevistä 46 % tekee etätöitä ja 21 % on joutunut vähentämään työtuntejaan tai palkkaansa. 24 % vastaajista tilanne ei ole vaikuttanut.

Palvelualojen työntekijät pystyvät vähiten työskentelemään kotoa työnsä luonteen vuoksi – vain 4 % vastaajista teki etätyötä. Työtuntien vähennykset tai palkanalennukset ovat koskeneet 26 % työntekijöistä, mutta pandemia ei ole vaikuttanut lainkaan 34 % palvelualan työntekijöiden työtilanteeseen.

Epävarma tilanne ei innosta työpaikan vaihtoon

Epävarma työllisyystilanne on saanut monen tukeutumaan nykyiseen työhönsä. Toisaalta, jos omaan työhön on kohdistunut esimerkiksi työtuntien vähennyksiä, tulee helposti houkutus hakea uutta työtä.

Kaiken kaikkiaan 31 % vastaajista kertoi etsivänsä uutta työpaikkaa lähitulevaisuudessa. 19 % eivät olleet varmoja aikovatko vaihtaa työpaikkaa ja 50 % ei usko hakevansa uutta työtä tässä maailmantilanteessa.

 

Jää kuitenkin nähtäväksi, kuinka rajoitusten purku vaikuttaa työntekijöihin eri maissa ja miltä mediassa paljon puhuttu “uusi normaali” tulee näyttämään.

 

Lähde: Paylab
Paylab toimii Suomessa nimellä Palkkadata. Vertaa palkkaasi täällä.

Kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2020 ja siihen vastasi 11 000 henkilöä 15 eri maasta (mukaan lukien Suomi, Baltian maat, Keski-Eurooppa sekä Balkanin maat). Suomesta vastaajia oli 595 henkilöä.