Palkkaan vaikuttaa moni asia, kuten paikkakunta ja aiempi työkokemus. Sukupuolen ei pitäisi vaikuttaa palkkaukseen, mutta tutkitusti naisten euro on edelleen hieman yli 80 senttiä. Myös sillä on suuri vaikutus työskenteleekö kuntasektorilla vai yksityisellä puolella.

Kunta- vai yksityinen sektori?

Vuonna 2014 kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten peruspalkan keskiarvo oli 2 509 euroa kuukaudessa ja mediaani 2 324 euroa, kertoo Tilastokeskus. Palkkahajonta kuntapuolella on kuitenkin suuri. Suuripalkkaisimmat ansaitsevat moninkertaisesti sen minkä pienipalkkaisimmat. Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan keskiansio oli sen sijaan viime vuonna 3 538 euroa kuukaudessa. Mediaaniansio oli 3 135 euroa, ja eniten palkansaajia yksityisellä puolella oli 2 500 eurosta 2 600 euroon ansaitsevien palkkatasolla.

Iällä ja koulutuksella on merkitystä

Iän vaikutus ansiokehitykseen on huomattava. Yksityisellä sektorilla palkansaajien keskiansiot olivat suurimmat: 40–44-vuotiailla keskitulot olivat 3 860 euroa. Miesten ja naisten keskiansiot ovat nuorimmissa ikäryhmissä lähes tasoissa, mutta 25–29-vuotiaista lähtien miesten ansiot nousevat selvästi nopeammin kuin naisten ansiot. Naisten euro on noin 83 senttiä.

Myös koulutus näkyy palkassa. Säännöllisen työajan ansiot ovat sitä suuremmat mitä korkeampi koulutusaste. Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden mediaaniansio oli yksityisellä sektorilla 4 269 euroa eli 36 % suurempi kuin koko yksityisen sektorin mediaaniansio.

Palkkadata kertoo, mitä työssäsi tienataan

Monsterin Palkkadata-työkalun avulla voi vertailla omaa palkkaansa tai palkkaodotuksiaan muiden samanlaisissa työtehtävissä työskentelevien ihmisten palkkoihin. Palkkadata-vertailu perustuu käyttäjiltä kerättävään tutkimustietoon. Kyselyyn voi osallistua kuka tahansa täyttämällä Palkkadata-kyselyn, minkä jälkeen käyttäjä saa tiedot vertailuaineiston perusteella lasketusta keskipalkasta. Palkkadata auttaa työntekijöitä ja työelämään pyrkiviä määrittelemään palkkapyyntönsä sopivalle tasolle. Keskipalkka perustuu muiden samassa työtehtävässä ja samalla alueella työskentelevien vastaajien antamiin tietoihin.

Palkkadata-työkalun löydät TÄÄLTÄ

Yli 400 ammatin keskipalkat

Iltalehti listasi Tilastokeskuksen tilastoista suomalaisten yleisten ammattien säännöllisen työajan keskiansioita vuodelta 2014. Listassa on mukana yli 400 ammattia. Mukaan pyrittiin valitsemaan mahdollisimman monta ammattinimikettä, joita löytyy sekä kunnista, valtioilta että yksityiseltä sektorilta. Vertailu on aina vaikeaa, ja samoilla nimikkeillä tehtävät työt voivat olla hyvinkin erilaisia. Lisäksi eri sektoreilla on käytössä erilaisia ammattinimikkeitä.

Koko lista luettavista TÄÄLTÄ

Alkuperäiset artikkelit: Iltalehti.fi

 

Katri Laakso, Monster.fi