CV:tä, eli ansioluetteloa, tarvitaan usein myös kesätyönhaussa. Sellainen kannattaa siis laatia jo ensimmäisiä työnhakuja varten.

CV:n perusta on itsetuntemus. Voit aloittaa miettimällä sitä kaikkea, mitä olet jo ehtinyt tehdä ja missä kaikessa olet ollut mukana. Voit esimerkiksi pohtia, minkälaisissa projekteissa olet ollut opiskelujen aikana mukana, minkälaisia työkokemuksia olet kerryttänyt, mitä teet vapaa-ajallasi, oletko mukana vapaaehtoistyössä tai harrastuksissa, minkälaisia onnistumisia ja saavutuksia olet kokenut, minkälainen olet ihmisenä ja työntekijänä tai vaikkapa opiskelukaverina tai oppijana. Nämä kaikki on hyvä kirjata jonnekin muistiin, ja listaa jatkaa kun kokemus karttuu.

Kun tunnet itsesi ja kokemuksesi, on CV:nkin laatiminen huomattavasti helpompaa. Hyvä CV on tyypillisesti ulkoasultaan selkeä kokonaisuus, noin 1-2 sivun mittainen ja kirjoitusvirheetön. On myös tärkeää kertoa asioita tarpeeksi, eli kuvailla esimerkiksi työtehtäviensä sisältöä ja muita työnhaun kannalta olennaisia kokemuksia riittävän kattavasti.

Erilaisia CV-malleja on netti pullollaan, mutta näistä asioista CV tyypillisesti koostetaan.

CV:tä tehdessä on hyvä muistaa, että mitään yhtä oikeaa tapaa laatia CV ei ole, vaan CV voi hyvin olla tekijänsä näköinen. Käytä siis rohkeasti itsesi näköistä kieltä ja ulkoasua, kunhan CV säilyy helppolukuisena.

Katso avoimet kesätyöpaikat

Mirva Puranen
Monster.fi