Oletko työskennellyt pitkään samalla työnantajalla vai vaihdatko usein työpaikkaa? Mikä on ihanteellisin aika työskennellä saman työnantajan palveluksessa ja kannattaako lojaalisuus? Näihin kysymyksiin paneuduttiin kansainvälisen Paylab-palkkavertailusivuston maaliskuussa julkaistussa kyselytutkimuksessa, johon vastasi 57 719 työssäkäyvää henkilöä 12 Euroopan maasta.

Lähes puolet vastaajista (47 %) uskoo, että pitkäaikainen työskentely saman työnantajan palveluksessa kannattaa, sillä näin on mahdollista saavuttaa taloudellista hyötyä sekä muita etuja yrityksessä.

Kuitenkin miltei kolmasosa vastaajista (32 %) on sitä mieltä, että uusille työntekijöille tarjotaan usein parempia etuja verrattuna yrityksen vanhoihin työntekijöihin, ja että samassa työpaikassa pitkään työskentelyllä ei ole taloudellisesti merkittävää hyötyä. Työpaikan vaihdolla on myös mahdollista nostaa palkkatasoaan nopeammin kuin pysymällä samassa yrityksessä.

Nuoremmat kiinnostuneita vaihtamaan useammin työpaikkaa

Tutkimuksen tulosten perusteella, suurimman osan (39,1 % kaikista vastaajista) mielestä ihanteellisin aika työskennellä samassa yrityksessä on 3–5 vuotta. 25–34-vuotiaista jopa 48 % pitää tätä aikaväliä ihanteellisimpana työskentelyaikana samalla työnantajalla.

25,7 % vastaajista suosii kuitenkin pidempää aikaväliä, 6–9 vuotta. Tämän aikavälin suosio on suurempi (35 %) 45–55-vuotiaiden ikäryhmässä.

Tutkimustuloksen perusteella näyttäisi, että nuoremmat työntekijät – millenniaalit ja sukupolvi Z – ovat selkeästi kiinnostuneempia vaihtamaan työpaikkaa useammin kuin vanhemmat.

työpaikan vaihto

Suomessa työskennellään keskimääräistä pidempään samassa yrityksessä

Yleisesti ottaen, työntekijät, jotka työskentelevät yli viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa ovat työmarkkinoilla vähemmistöä, tutkimuksen mukaan heitä on vain 27,5 %. Suurin vastaajaryhmä on vaihtanut työtä viimeisen kahden vuoden sisällä.

Kuitenkin, kun kyselyn tuloksia vertaillaan maakohtaisesti, suurin vastausprosentti yli 5 vuotta samassa yrityksessä työskennelleiltä löytyy meiltä Suomesta sekä Sloveniasta ja Puolasta. Mielenkiintoista on myös, että suomalaisista vastaajista melkein viidesosa on työskennellyt samassa yrityksessä yli 15 vuotta, mikä on miltei kaksi kertaa enemmän kuin missään muussa tutkimukseen osallistuneessa maassa.

työpaikan vaihto

Mahdollisuus urakehitykseen lisää työntekijöiden sitoutumista

Paylabin mukaan työtekijöiden sitoutuminen yritykseen riippuu pitkälti etenemismahdollisuuksista yrityksen sisällä. Tutkimustulosten perusteella johto- ja esimiestasolla työskentelevillä on tyypillisesti pidempi työhistoria saman yrityksen sisällä, sillä luonnollisesti heidän on täytynyt edetä urallaan vähitellen.

Työskentely esimiestason tehtävissä tarjoaa työntekijöille usein laajemman näkökulman yrityksen kokonaiskuvasta sekä enemmän taloudellisia että ei-taloudellisia hyötyjä, jotka lisäävät sitoutumista yritykseen.

 

Lähde: Paylab
Paylab toimii Suomessa nimellä Palkkadata. Vertaa palkkaasi täällä.