Monsterin kansainvälisesti sivuillaan tekemän kyselyn mukaan suomalaiset ovat maailmalla häntäpäässä mitä tulee edellisiin palkankorotuksiin. Kyselyssä tiedusteltiin, milloin on viimeksi saanut palkankorotuksen.

Suomalaisista 29 % on saanut palkankorotuksen viimeksi kuluneen vuoden aikana, mikä on huomattavasti harvemmin kuin vaikkapa USA:ssa, jossa jopa 40 % on saanut lisää palkkaa viimeisen vuoden aikana. Ranskalaisilla palkkoja on nostettu vieläkin harvemmin kuin meillä, sillä heillä vastaava luku on 23 %.

Ranskassa on myös heikoin tilanne niiden osalta, ketkä eivät ole koskaan saaneet palkankorotusta. Prosentuaalisesti heitä on jopa 56 %, kun taas USA:ssa vastaava luku on vain 14 %. Suomalaisista vastaajista 23 % ilmoittaa, ettei ole koskaan saanut palkankorotusta.

Palkkaansa voi vertailla muihin samassa työtehtävässä ja samalla alueella työskentelevien tietoihin esimerkiksi Palkkadata-työkalun avulla.

Kysely toteutettiin sekä Suomessa, että kansainvälisesti eri Monster-maiden sivuilla maalis-huhtikuussa. Suomesta saatiin 769 vastausta. Kaiken kaikkiaan vastaajia oli 5686.

Mirva Puranen
Monster.fi