Monsterin sivuillaan tekemän, useita maita kattavan kansainvälisen kyselyn* mukaan työnhakijat Suomessa luottavat ensisijaisesti Googleen etsiessään lisätietoja potentiaalisesta työnantajasta.

Google ykkönen, kontaktiverkostot vajaakäytöllä

Kyselyyn vastanneista suomalaisista yli puolet (54,5 %) etsi tietoa työnantajista Googlen avulla. Vastaava luku globaalilla tasolla tarkasteltuna oli 66 %. Vain alle viidennes (17,8 %) suomalaisista vastanneista kertoi hakevansa työpaikkaa etsimättä lainkaan lisätietoja työnantajasta. Luku on hiukan matalampi kuin globaali, 23 %.

Omaa kontaktiverkostoaan hyödynsi yllättäen vain hiukan yli kymmenen prosenttia (13 %) vastanneista suomalaisista. Ranskalaiset puolestaan ovat kunnostautuneet eniten verkostojensa hyödyntämisessä, sillä heistä joka kolmannes etsi lisätietoja työnantajista tuttaviltaan.

Lähes samalle tasolle verkostojen kanssa ylsivät erilaiset työnantaja-arvosteluja sisältävät sivustot kuten Glassdoor tai Kununu (12,7 %). Kansainvälisesti nämä palvelut ovat huomattavasti arkipäiväisemmässä käytössä työnhakijoiden keskuudessa, sillä vastaava luku globaalisti on 44 %, ja esimerkiksi Saksassa jopa 55 %. Tällaiset sivustot eivät vielä Suomessa ole kunnolla lyöneet läpi, mutta tätä kirjoittaessa (30.11.2016) Glassdoorista löytyy arvioita jo 649 työnantajasta Suomessa.

Tiedonhankinnasta on runsaasti hyötyä

Tiedonhankinnalla ennen työhakemuksen lähettämistä on muitakin funktioita kuin selvittää, minkälaista kyseisessä yrityksessä olisi työskennellä. Kattavat taustatiedot auttavat työnhakijaa esimerkiksi lisätietojen tiedustelemisessa, ja haastattelussa esitettävien kysymysten muotoilussa.

Uutisista ja yrityksen some-kanavista tai vaikkapa arvoista ja yrityskulttuurista saattaa saada arvokasta tukea työhakemuksen kirjoittamiseen ja haussa etenemiseen.

Aiheesta kiinnostuneen kannattaa vilkaista myös aiemmin julkaistua artikkelia työnhakijan taustatöistä.

Kokonaisuudessaan kyselyn vastaukset jakautuivat seuraavasti:

Ennen kuin haet työpaikkaa, etsitkö tietoa siitä, minkälaista kyseisessä yrityksessä olisi työskennellä? Valitse kaikki sopivat.

Kyllä, teen yleensä nopean Google-haun 56,5 %
Kyllä, katson yrityksen profiilin työnantajia arvostelevilta sivustoilta (mm. Glassdoor, Kununu) 12,7 %
Kyllä, kysyn lisätietoja nykyisiltä tai entisiltä työntekijöiltä 13 %
Ei, yleensä vain haen työpaikkaa etsimättä lisätietoja 17.8%

*Vastauksia Suomesta oli kaiken kaikkiaan 584 kappaletta. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 10518 työnhakijaa eri maissa. Vastatessa sai valita useita vaihtoehtoja. Kysely toteutettiin Monsterin sivuilla 10.10. – 24.10.2016.

Mirva Puranen
Monster.fi