Monsterin kansainvälisen kyselyn mukaan lähes kolmasosa työtekijöistä kokee pomonsa epäonnistuvan työssään. Kyselyyn vastanneista jopa 32 % antoi omalle pomolleen huonon mahdollisimman arvosanan asteikolla 1–5. Kyselyn tuloksista nousi esille työntekijöiden tyytymättömyys tämänhetkisen pomonsa esimiestyöhön. Pysäyttävät 50 % vastaajista antoi esimiehelleen negatiivisen arvosanan (1–2) ja vain 15 % vastanneista piti oman pomonsa toimintaa erinomaisena.

Monsterin tekemään kyselyyn vastasi yli 2 500 henkilöä. Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan minkä arvosanan he antaisivat pomolleen asteikolla 1–5, arvosanan 1 ollessa erittäin huono ja 5 erinomainen.

Kokonaisuudessaan arvosanat jakautuivat vastaajien kesken seuraavasti:

 

Huono pomo voi aiheuttaa irtisanoutumisen

Pahimmassa tapauksessa huono esimies voi ajaa tunnollisenkin työntekijän irtisanoutumaan työstään, jota muuten pitäisi motivoivana ja mielekkäänä. Virheet, joiden perusteella pomon koetaan epäonnistuvan työssään, ovat muun muassa ylityöllistäminen, kiitämättömyys, välinpitämättömyys, lupausten rikkominen, johtamisen puute sekä luovuuden rajoittaminen, kertoo yhdysvaltalainen Entrepreneur-lehti. Myös läsnäolon puuttuminen, työntekijöiden lannistaminen, väärien ihmisten palkkaaminen ja liian helpolla päästäminen pääsivät pomojen 10 suurimman virheen listalle.

Huonon pomon osuessa omalle kohdalle mahdollisuudet vaikuttaa tilanteeseen voivat tuntua vähäisiltä. Tilanteessa kärvistely hammasta purren ei kuitenkaan johda mihinkään. Jos pidät esimiestäsi huonona pomona, koita parantaa tilannetta Monsterin koostamien vinkkien avulla.

1. Koita parantaa sinun ja pomosi välejä, kommunikointia ja yhteistyötä. Pyri näkemään vastaantulevat tilanteet myös pomosi näkökulmasta. Tilanteet saattavat olla vaikeampia pomollesi kuin olet kuvitellut ja huono käytös voi johtua esimerkiksi stressitekijöistä. Pohdi, voitko työtehtäviesi tiimoilta itse tehdä jotain, joka auttaisi tilannetta ja lievittäisi stressin kasaantumista. Kohdatessasi ongelmatilanteen, nosta se esille ja pyri keskustelemaan siitä pomosi kanssa kasvotusten. Vältä sen sijaan asian ylimääräistä puimista työkavereillesi.

2. Jos yhteistyö pomosi kanssa ei yrityksistä huolimatta suju, tiedustele HR-osastoltanne, onko sinun mahdollista siirtyä toiseen tiimiin tai toisen pomon alaisuuteen. Yhä useammat työnantajat ovat ymmärtäväisiä ja pyrkivät löytämään työyhteisössään parhaat mahdolliset tiimit onnistuneen työn takaamiseksi.

3. Jos esimiehesi kanssa käydyt keskustelut eivät tuota mielestäsi tulosta tai et saa toivomaasi tukea organisaation sisältä, tutustu mahdollisuuksiin yrityksenne ulkopuolella. Kun olet edennyt rekrytointiprosessissa haastatteluvaiheeseen, tarkkaile, ettei tulevassa esimiehessäsi näy samoja hälyttäviä piirteitä, joita koet huonolla pomollasi olleen.

 

Lähde: Monster.com

*Kysely toteutettiin Monsterin verkkosivuilla joulukuussa 2015. Kyselyyn vastasi yhteensä 2555 henkilöä. Kyselyn tulokset eivät edusta tieteellistä tutkimustietoa, vaan ovat Monsterin sivuilla tehtyjä mielipidemittauksia.

 

Katri Laakso, Monster.fi