Nuoriin osaajiin erikoistuneen rekrytointi- ja henkilöstövuokrausyritys Studentworkin toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan nuoret ammattilaiset arvottavat työsuhteissaan hyviä työkavereita jopa korkeaa palkkaa enemmän.

Studentworkin vuosittaisen Suomessa ja Ruotsissa toteutettavan Talent Relations -kyselyn vastaajista jopa 76 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että hyvät työkaverit ovat korkeaa palkkaa tärkeämpi asia työelämässä. Ylipäätään mutkattomat välit kollegoiden kanssa nähdään erittäin tärkeänä asiana: vastaajista peräti 85 % on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että sosiaalinen kanssakäyminen työkavereiden kanssa on erittäin tärkeää. Myös verkostojen ylläpito vapaa-ajalla oli tärkeää vastaajille. Tämä kertoo siitä, kuinka työkaverit ovat nykyään paljon enemmän kuin henkilöitä, joiden kanssa satutaan olemaan samalla työpaikalla. Tulevaisuuden ammattilaiset haluavat pitää työpaikkojen verkostojaan välittöminä ja tiiviinä.

Palkka ei ole työn tärkein motivaattori

Nuorten osaajien suhtautuminen palkkaan on myös hyvin vanhoista ajatuksista ja käytännöistä poikkeava. Palkka ei ole kaikki kaikessa, vaan hyvät työkaverit nähdään korkeaa palkkaa tärkeämpänä tekijänä, samoin työn mielekkyys. Vastaajista 83 % oli sitä mieltä, että työn merkityksellisyys voittaa korkean palkan. Palkka ei ole myöskään korkean työmotivaation salaisuus: vain puolet vastaajista oli sitä mieltä, että korkea palkka ja muut taloudelliset hyödyt ovat tärkeimmät asiat työmotivaation kannalta.

Koska työelämälle asetetaan hyvin monitahoisia odotuksia ja laatuvaatimuksia, korkeat ansiot eivät ole nuorille osaajille se ykkösjuttu. Jopa eettiset kysymykset nousevat työelämäodotuksissa hyvin korkealle. Peräti 81 % vastaajista pitää tärkeänä, että työnantajayrityksen eettiset arvot vastaavat työntekijän omia arvoja.

Studentwork toteuttaa Talent Relations -kyselyn vuosittain

Tänä vuonna Talent Relations -kysely kattaa 3131 nuoren osaajan näkemykset. Kysely lähetettiin noin 30 000 Studentworkin rekrytointijärjestelmään kirjautuneelle työnhakijalle ja -tekijälle keväällä 2016. Yli 3000 henkilön vastaajajoukko on niin sukupuolijakauman, maantieteellisen sijainnin kuin koulutustaustansa osalta hyvin kattava ja heillä kaikilla on yksi yhteinen tekijä: he ovat aktiivisesti mukana työnhaussa tai työelämässä. Tutkimus ei ole otantatutkimus, mutta antaa kuitenkin asianmukaista tietoa siitä, mitä nyt työelämää kansoittava osaajien sukupolvi työelämästä ajattelee.

 

Voit ladata tutkimusten tulokset Studentworkin omilta verkkosivuilta. 

Lähde: Studentwork

Alkuperäinen artikkeli: Talent Relations 2016 -kyselyn tulokset on julkaistu!