Monsterin sivuillaan tekemän kyselyn* mukaan palkka ei takaa turvallisuuden tunnetta työssä. Kyselyyn vastanneet, lähes 900 suomalaista arvottivat palkan viimeiselle sijalle kysyttäessä mikä tuottaa eniten turvallisuuden tunnetta työssä.

Kyselyn tulokset tukevat havaintoja siitä, että tyypillisesti työpaikkaa vaihdetaan esimieheen liittyvistä syistä. Yli kolmannes (36 %) vastanneista pitää hyviä välejä esimiehen kanssa suurimpana turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Toiseksi eniten (34 %) turvallisuuden tunnetta lisäävät johdonmukaiset mahdollisuudet kehittyä ja edetä uralla.

Kansainvälisesti vertailtuna luvut ovat lähestulkoon samalla tasolla, lukuun ottamatta säännöllisten palkankorotusten merkitystä. Suomalaisista vain 6,1 % kokee niiden tuottavan eniten turvallisuuden tunnetta työssä, kun puolestaan kansainvälisesti luku on jopa 17,5 %.

Useissa vastaajamaissa arvostettiin työnantajan hyvää taloudellista tilannetta turvallisuuden tunteen tuojana. Suomalaisista vastaajista 17,3 % nosti tämän tärkeimmäksi tekijäksi, ja kansainvälisestikin 16 %.

Kokonaisuudessaan kyselyn vastaukset Suomessa jakautuivat seuraavasti:

Mikä alla olevista vaihtoehdoista tuottaa sinulle eniten turvallisuuden tunnetta työssä?

*Kysely toteutettiin Monsterin verkkosivuilla helmikuussa. Siihen vastasi 883 suomalaista. Kansainvälisesti Monsterin eri sivustoilta kerättyjä vastauksia oli 16 114.

Mirva Puranen
Monster