Monsterin verkkosivuillaan tehdyn kyselyn tulosten mukaan vain pieni enemmistö suomalaisista pitää sosiaalista mediaa hyödyllisenä. Loppujen mielestä se on lähinnä rasite, tai ei kumpaakaan.

Kysely toteutettiin sekä Suomessa, että kansainvälisesti eri Monster-maiden sivuilla helmikuussa.

Rasitteena sosiaalista mediaa pitää 37,6 % suomalaisista, ja kansainvälisten tulosten mukaan 34,5 %. Jos somen käyttö aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia, voi olla hyvä ajatus ottaa pieni tauko aktiivikäytöstä, tai lopettaa hetkeksi vaikka kokonaan.

– Some on kuitenkin parhaimmillaan hyödyllinen väline uutisten ja ajankohtaisten asioiden seuraamiseen, tiedon etsimiseen, verkoston luomiseen ja oman henkilökohtaisen brändin luomiseen, muistuttaa Content & Social Media Manager Katri Laakso Monsterilta.

Kansainvälisiin tuloksiin verrattuna suomalaiset suhtautuvat sosiaaliseen mediaan kuitenkin positiivisesti. Meillä 44,8 % pitää sosiaalista mediaa hyödyllisenä, kun taas kansainvälisten tulosten mukaan osuus on vain 25,9 %.

Somen mahdollisuudet on hyvä tunnistaa myös työnhakijan roolista käsin. Kaikissa mahdollisissa kulloinkin pinnalla olevissa kanavissa ei kuitenkaan ole tarvetta olla läsnä, vaan on järkevämpää panostaa itselleen luontevimmilta tuntuviin kanaviin. Näiden kanavien linkit voi sitten jakaa vaikkapa CV:ssä.

Kyselyn tuloksista selviää myös, että muualla suhtaudutaan someen useammin välinpitämättömästi kuin meillä. Suomalaisista vain 17,6 % suhtautuu someen neutraalisti, kun taas kansainvälisen kyselyn mukaan vastaava luku on jopa 39,6 %.

Kyselyn kokonaisvastaajamäärä oli 1787.

Mirva Puranen
Monster.fi