Monsterin sivuillaan tekemän kyselyn* mukaan yritysten järjestämät juhlat – kuten pikkujoulut – voivat olla haitaksi urakehitykselle. Hiukan yli 5 % vastaajista on kokenut käytöksensä vahingoittaneet uraansa tai mainettaan, ja vajaat 2 % on saanut joskus jopa potkut. Kysely tehtiin Monsterin nettisivuilla Suomessa marras-joulukuussa ja siihen vastasi 273 henkilöä.

Kysely toteutettiin edellisen kerran viisi vuotta sitten. Silloin jopa 7 % suomalaisista vastaajista oli saanut potkut juhlakäytöksensä vuoksi ja 8 % myönsi käytöksensä vahingoittaneen uraa tai mainetta.

Nolostuneita suomalaisia oli tällä kertaa noin 23 %, kun taas viiden vuoden takaa jopa 31 % vastanneista. Selkeä enemmistö kuitenkin (56 %) kokee, ettei ole koskaan tehnyt mitään noloa työpaikan juhlissa, ja lähes 15 % ei kadu tekemisiään, vaikka joskus jotain noloa olisikin tullut tehtyä. Viisi vuotta sitten nämäkin luvut olivat heikommat. Silloin vain 43 % sanoi, ettei ole koskaan tehnyt mitään noloa.

Monsterin sivustoilla toteutettava kysely ei ole luonteeltaan tieteellinen ja se edustaa ainoastaan kyselyyn vastanneiden näkemyksiä.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan

Oletko koskaan katunut käyttäytymistäsi työpaikan juhlissa?

*Kyselyn tulokset eivät edusta tieteellistä tutkimustietoa, vaan ovat Monsterin sivuilla tehtyjä mielipidemittauksia.