Monsterin sivuillaan tekemän, useita maita kattavan kansainvälisen kyselyn* mukaan suomalaiset työntekijät malttavat jäädä herkästi kotiin sairastuessaan. Etätöitä sairaana teemme kuitenkin enemmän kuin kollegamme muissa maissa.

Suomalaisista ainoastaan noin 8 % tunnustaa menevänsä aina töihin vaikka olisikin sairaana. Kansainvälisesti vastaava luku on jopa 20 %, kun taas ranskalaiset ja italialaiset uhmaavat omaa ja kollegoidensa terveyttä 35 %  ja 37 % lukemilla.

Tilannetta harkitaan usein myös oireiden perusteella. Suomalaisista 45 % jää sairaslomalle vain jos oireet ovat vakavia. Olemme kuitenkin tässä tunnollisempia kuin monet muut. Kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna keskiarvo vastaajamaissa on noin 55 %.

Huolimatta korkeasta kynnyksestämme jäädä kotiin, olemme silti kärkijoukoissa mitä tulee lepäämiseen silloin kun on sairas. Kanssamme samoilla linjoilla siitä, että sekä itsen, että muiden kannalta katsottuna sairaana on parempi jäädä kotiin lepäämään ovatkin saksalaiset (29 %) ja itävaltalaiset (32 %). Kansainvälisesti tämä luku on vain 15 %. Toisaalta joukostamme löytyy myös vastaajamaista eniten niitä, ketkä tekevät etätöitä vaikka olisivatkin sairaana (12% vastanneista).

Parin vuoden takaiseen Eurooppalaiseen työolotutkimukseen verrattuna suomalaiset malttavat kuitenkin jäädä entistä useammin kotiin lepäämään sairastaessaan. Mainitussa tutkimuksessa jopa puolet suomalaisista vastanneista oli edellisen 12 kuukauden aikana mennyt töihin sairaana.

Monsterin sivustoilla toteutettava kysely ei ole luonteeltaan tieteellinen ja se edustaa ainoastaan kyselyyn vastanneiden näkemyksiä.

Kokonaisuudessaan kyselyn vastaukset jakautuivat seuraavasti:

Menetkö töihin sairaana?

*Vastauksia Suomesta oli kaiken kaikkiaan 1215 kappaletta. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 23812 työnhakijaa eri maissa. Vastatessa sai valita useita vaihtoehtoja. Kysely toteutettiin Monsterin sivuilla 7.11.–21.11.2016.

Mirva Puranen
Monster.fi