Nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa työelämässä on tärkeää pitää huolta osaamisestaan ja sen ajantasaisuudesta. Kysyimme loppukesästä Monsterin sivuston kävijöiltä, miten he kehittävät ja ylläpitävät ammatillista osaamistaan omatoimisesti.

Suurin osa vastanneista (36,5 %) on kehittänyt osaamistaan osallistumalla erilaisiin koulutuksiin ja kursseille. Usein työssäkäyvillä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin työnantajan kustannuksella, mutta myös työttömien kannattaa aktiivisesti ylläpitää osaamistaan ja pitää silmällä erilaisten edullisten ja ilmaisten kurssien varalta.

Mitä erilaisimmista aihepiireistä on nykyään olemassa myös verkossa suoritettavia kursseja, joita voi tehdä omaan tahtiinsa. Verkkokursseja on suorittanut 12 % vastaajista. Reilu neljäsosa vastaajista (25,6 %) kehittää itsenäisesti ammatillista osaamistaan lukemalla ammattikirjallisuutta ja verkkosisältöjä, esim. blogeja.

Ammattiverkostoon kuuluu 7,7 % vastaajista. Verkostoista on mahdollista saada eri alojen asiantuntija- ja sparrausapua sekä vertaistukea työelämään. Verkostojen avulla on myös mahdollista löytää piilotyöpaikkoja.

Vain 16,5 % ei ole lainkaan kehittänyt ammatillista osaamistaan itsenäisesti.

Tulokset: Oletko kehittänyt ammatillista osaamistasi omatoimisesti?

*Kysely toteutettiin Monsterin Suomen verkkosivuilla heinä-elokuussa 2018. Kyselyyn vastasi yhteensä 351 henkilöä. Kyselyn tulokset eivät edusta tieteellistä tutkimustietoa, vaan ovat Monsterin sivuilla tehtyjä mielipidemittauksia.