Työelämän kiihtyvän muutoksen vauhdissa on kova työ pysyä mukana. Työn muodot kehittyvät, ja työnhaku on muuttunut viime vuosien aikana valtavasti. Useilla kilpailuilla aloilla ei riitä enää perinteinen CV, vaan työnhakutaitoja kehitetään ja työnhakudokumenttien tekoon panostetaan aivan eri tavalla. Asiantuntijaroolissa työskentelevät vahvistavat henkilöbrändiään sosiaalisessa mediassa, ja yritysten työntekijöillä on yhä laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen brändinrakennukseen.

Monsterin toteuttaman kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista pysyy – vauhdista huolimatta – kehityksessä mukana. Lähes 70 % Monsterin sivuilla toteutetun kyselyn vastaajista kokee pysyvänsä työelämän muutosvauhdissa mukana joko erittäin tai melko hyvin. Vain joka kymmenes (10,5 %) kokee muutokset erittäin haastaviksi.

Uuden oppiminen ja sosiaaliset kykyvyt tärkeitä

Työelämän muutosvauhdin ennustetaan kiihtyvän. Työelämän muuttuessa myös osaamistarpeet muuttuvat. Rekrytoinneissa esille nousee yhä useammin kovan osaamisen lisäksi myös pehmeät taidot sekä hakijan ja työnantajayrityksen niin sanottu cultural fit Työnantajayritykset eivät nykytilanteessa etsi välttämättä työntekijää, jolla olisi kovin tekninen osaaminen, vaan rekrytoinnissa arvostetaan yhä enemmän sitä, että löydettävä henkilö sopii yrityksen työyhteisöön ja -kulttuurin sekä jakaa samat arvot.

Monsterin kyselyn mukaan tärkeimpänä työelämätaitona pidetään kykyä oppia uutta. Yli 30 % vastaajista oli sitä mieltä, että uuden oppiminen on keskeisin taito tulevaisuuden työelämässä. Toiseksi tärkeimpänä taitona pidettiin sosiaalisia taitoja, jotka neljännes vastaajista arvotti keskeisimmäksi taidoksi. Lähes 20 % vastaajista korosti taas ongelmanratkaisukykyä.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan:

Työelämän muutosvauhti on tällä hetkellä kiivasta ja sen ennustetaan yhä kiihtyvän. Miten sinä koet pysyväsi muutosten vauhdissa mukana?

Erittäin hyvin 27,93 %
Melko hyvin 41,14 %
Melko huonosti 20,42 %
Erittäin huonosti 10,51 %

Mikä alla olevista taidoista on mielestäsi keskeisin taito tulevaisuuden työelämässä?

Kyky oppia uutta 31,28 %
Sosiaaliset taidot 24,88 %
Ongelmanratkaisukyky 17,73 %
Viestintä/kommunikointitaidot 10,59 %
Tunneäly/tunnetaidot 9,36 %
Kulttuurien ymmärrys 4,43 %
Analyyttisyys 1,72 %

Tunneälyllä kiinni muihin taitoihin

Tunneäly on kykyä tunnistaa tunteiden merkitystä ja käyttää näitä tietoja hyväkseen. Hyvä tunneäly yhdistetään usein hyviin sosiaalisiin taitoihin, ihmisten ja tilanteiden lukutaitoon. Tunneälyä voi kehittää, sillä se lähtee yksilön tavasta toimia sisältä käsin, ulkoisten vaatimusten sijaan. Emotion Tracker -sovelluksen perustaja ja Tunnekuvakirjan tekijä Camilla Tuominen puhuu tunneälystä tulevaisuuden työelämän menestystekijänä. Tuominen kuvailee tunneälyä metataidoksi, jonka avulla yksilö osaa ottaa lukuisia muita taitoja käyttöönsä.

Jos kiinnostuit, lue lisää tilaisuudesta täältä. Voit ilmoittautua tapahtumaan tai tilata itsellesi ennakkoon videotaltioinnin, joka toimitetaan suoraan sähköpostiisi tapahtuman jälkeen.

 

*Kyselyyn vastasi yhteensä 740 henkilöä. Kysely toteutettiin Monsterin omilla verkkosivuilla, eikä se ole luonteeltaan tieteellinen, vaan edustaa kyselyyn vastanneiden näkemyksiä.