Suomalaiset matkustavat mielellään työssään, käy ilmi työnhakupalvelu Monsterin sivuillaan tekemästä kyselystä. Jopa 21 prosenttia matkustaisi mielellään kuukausittain, ja lähes 19 % vaikka joka viikko. Enemmistön (33 %) mielestä sopiva työmatkojen tahti on neljännesvuosittain.

Työ saa sisältää matkustamista

Kansainvälisesti vertailtuna emme pidä työmatkojen runsasta määrää ongelmana. Globaalien, useita eri maita kattavien tulosten mukaan vain vajaa 9 % matkustaisi mielellään viikoittain, ja 17 % kuukausittain. Neljännesvuosittain tapahtuvaa työmatkustamista suosii 29 %, joka on lähellä suomalaisten vastaajien keskiarvoa.

Globaalien tulosten mukaan 22 % mielestä kaksi kertaa vuodessa tapahtuva työmatka olisi sopiva tahti, kun taas suomalaisista näin ajattelee vain 13 %. Vain vajaa 14 % suomalaisista arvostaa työssään sitä, ettei se sisällä lainkaan matkustamista. Vastaava luku kansainvälisesti vertailtuna on 23 %.

Työmatkan ei tarvitse rasittaa

Vaikka työmatkat tuovat monille mukavaa vaihtelua työhön, saattavat ne toisinaan olla myös melko raskaita. Rantapallo kokosi hyviä vinkkejä työmatkalaiselle rasituksen minimoimiseksi.

Kokonaisuudessaan kyselyn arvosanat jakautuivat suomalaisten vastaajien kesken seuraavasti:

 

Minkä verran matkustamista työssä on mielestäsi sopivasti?

 

Kaiken kaikkiaan suomalaisia vastanneita oli 784.

Kysely toteutettiin Monsterin sivuilla 10.8.-4.9.2016.

Mirva Puranen
Monster.fi