Työnhakupalvelu Monsterin sivuillaan tekemän kyselyn mukaan työntekijät Suomessa eivät luota esimiestensä ammattitaitoon. Lähes 64 % kokee voivansa tehdä parempaa työtä kuin nykyinen tai edellinen esimiehensä. Vain vajaa viidesosa vastanneista tuntee, että ei voisi tehdä esimiehensä työtä paremmin kuin tämä itse.

Esimiehen rooli ei ole sieltä helpoimmasta päästä, sillä vaatimuksia ja toiveita satelee niin ylhäältä, kuin toisaalta alhaaltakin päin. Usein esimieheksi valitaan hyvin asiantuntijatehtävissä menestyneitä henkilöitä, joiden esimiesvalmiudet eivät välttämättä ole valmiiksi hioutuneita, ja oman roolin haltuunotto voi viedä aikaa. Arvossaan ovat silloin niin organisaation kuin alaistenkin tuki.

Työturvallisuuskeskus on listannut sekä hyvän esimiehen, että hyvän alaisen ominaisuuksia. Näistä voi poimia oman korvansa taakse sopivia seuraavaa kitkaista hetkeä varten.

Hyvä esimies

Hyvä alainen

Kokonaisuudessaan arvosanat jakautuivat vastaajien kesken seuraavasti:

Koetko voivasi tehdä parempaa työtä kuin esimiehesi (huolimatta siitä pidätkö hänestä vai et) nykyisessä tai edellisessä työpaikassasi?

Vastausmäärä: 826 kpl

Kysely toteutettiin Monsterin sivuilla 21.6.–9.8.2016.

 

Mirva Puranen
Monster.fi