Töiden hakeminen on tunnetusti stressaavaa, mutta stressistä tuskin pääsee eroon silloinkaan, kun työpaikka on jo löytynyt. Monsterin verkkosivuillaan tekemän kyselyn* aiheena oli toukokuussa työpaikkojen stressitekijät.

Työntekijöiden keskinäiset ihmissuhteet sekä välit esimieheen vaikuttavat koko työyhteisön ilmapiiriin. Stressitasoja voivat nostaa myös työntekijöiden asettaminen epäterveeseen kilpailuasetelmaan. Kyselyn tuloksista selviää, että työyhteisön sisäiset suhteet stressaavat suomalaisia selkeästi eniten. Jopa 34 % kyselyyn vastanneista koki työyhteisön sisäiset valtapelit ja vehkeilyn stressaavimmiksi tekijöiksi omassa työssään.

Sama kysely toteutettiin neljässä eri Monster-maassa: Yhdysvalloissa, Saksassa, Ranskassa ja Suomessa. Myös kansainvälisellä tasolla työyhteisön valtasuhteet ja tekijöiden keskinäinen kilpailu aiheuttavat työntekijöille stressiä – keskimäärin 23 % kaikkien maiden vastaajista kertoi työyhteisön valtapelien ja keskinäisen kilpailun olevan stressaavinta työssään.

Työelämässä päänvaivaa voivat aiheuttaa myös muun muassa aikataulupaineet, liian vähäiset resurssit, ylityöllistyminen, työpaikan keskinäiset ihmissuhteet tai epävarmuus työpaikan säilymisestä. Toisiksi suurimmaksi stressinaiheeksi suomalaisten vastaajien keskuudessa nousi liiallinen työmäärä ja ylityöllistyminen (29 %). Kansainvälisessä mittakaavassa 23 % vastaajista nosti liian suuren työmäärän stressaavimmaksi tekijäksi.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan

Mikä on stressaavinta työssäsi?

Suomalaiset vastaajat:

Kaikki kyselyyn vastanneet maat (mukaan lukien Suomi):

 

*Kysely toteutettiin Monsterin verkkosivuilla toukokuussa 2017. Kyselyyn vastasi yhteensä 6392 henkilöä. Kyselyn tulokset eivät edusta tieteellistä tutkimustietoa, vaan ovat Monsterin sivuilla tehtyjä mielipidemittauksia.

Maakohtaiset vastaajamäärät:
Yhdysvallat: 3836 henkilöä
Saksa: 1536 henkilöä
Ranska: 664 henkilöä
Suomi: 356 henkilöä