Monster Klubin vieraskynässä FindWork Oy:n Konsta Savolainen ja Ahmed Hassan haluavat herättää keskustelua maahanmuuttajien työllistämisestä.

Väestön ikärakenteen muuttuessa ja maahanmuuton lisääntyessä on mahanmuuttajien potentiaali työmarkkinoilla yhä suurempi voimavara. Maahanmuuttajien työllistämiseen liittyy kuitenkin jonkin verran haasteita, jotka usein kumpuavat tiedon puutteesta.

Työnantajilla on maahanmuuttajien suhteen rekrytointivaikeuksia, mikä saattaa johtua siitä, ettei heillä ei ole tarpeeksi tietoa maahanmuuttajien työmarkkinapotentiaalista. Työllistymisvaikeuksia kohtaavat ulkomaalaistaustaiset puolestaan usein kokevat, että heitä syrjitään työmarkkinoilla, vaikka todellisuudessa asia ei välttämättä ole niin yksinkertainen.

Maahanmuuttajat hyödyntävät työnhaussa lähipiiriään

Maahanmuuttajien tapa hakea töitä eroaa jonkin verran kantasuomalaisten tavasta. Siinä missä suomalaiset etsivät töitä erilaisilta työpaikkasivustoilta, maahanmuuttajat nojaavat työnhaussa enemmän omiin henkilökohtaisiin kontakteihinsa ja tuntemiinsa organisaatioihin.

Maahanmuuttajilla on usein omasta perheestä ja verkostoista saatuja työhakuun ja työntekoon liittyviä toimintamalleja. Työllistymisvaihtoehtojen kartoittamisessa saattavat vaikuttaa yllättävätkin asiat, kuten omien vanhempien näkemys siitä, minkälaista työtä he haluaisivat lastensa tekevän.

Maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa työnhaun käytännöistä

Maahanmuuttajien työllistymisen kannalta olisi tärkeää, että heille tarjottaisiin mahdollisimman matala kynnys lähestyä tahoja, jotka voivat auttaa heitä työnhaussa. Lisäksi saatavilla tulisi olla tarpeeksi tietoa siitä, miten juuri Suomessa työnhaku toimii käytännössä ja minkälaisia vaatimuksia siihen liittyy.

Esimerkiksi ulkomaalaistaustaiset työnhakijat eivät välttämättä tiedä kaikista dokumenteista, jotka ovat työllistymisen kannalta olennaisia, esimerkiksi työ- ja koulutodistuksista. Kun työelämään liittyvät käytännön asiat ovat selvillä, maahanmuuttajien on helpompi aloittaa työnhaku.

Yksilön tarpeiden huomioiminen kannustaa työnhakuun

Maahanmuuttajien työllistäminen vaatii yksilön tarpeisiin keskittymistä sen sijaan, että kyseistä kohderyhmää lähestytään yleistäen joukkona.

Maahanmuuttajien työllistymisessä on tärkeää tiedostaa yksilöiden erilaiset lähtökohdat. Kun maahanmuuttajatyönhakija kokee, että häntä autetaan ja hänen henkilökohtaiset lähtökohtansa ymmärretään, auttaa se herättämään luottamusta. Luottamuksella taas on usein positiivinen vaikutus aktiivisuuteen työnhaussa.

Myös maahanmuuttajan koko osaamispotentiaalin löytäminen ja kartoitus on tärkeää. Kun hakija tiedostaa, miten omaa osaamistaan voi hyödyntää, sujuu työnhaku helpommin ja motivaatio työnhakuun lisääntyy.

Yksilökohtaisten ja kulttuurillisten tekijöiden huomioiminen on tärkeä lähestymistapa myös passivoituneiden ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden motivoimiseen. Esimerkiksi työnhakuun liittyvä viestintä voitaisiin toteuttaa suomenkielisenä, mutta pitää hakijan oma kieli tukena, jotta asiat tulevat varmasti ymmärretyksi.

Erilaisten työelämäkulttuurien yhteensovittamisen ei tarvitse olla monimutkaista.

 

Kirjoittajat Konsta Savolainen ja Ahmed Hassan, FindWork Oy

FindWork Oy on maahanmuuttajien työllistymistä edistämään pyrkivä yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka tavoitteena on erityisesti kehittää ratkaisuja työvoimapalveluihin maahanmuuttajien näkökulmasta.