Tänään julkaistun Manpowerin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaisten työnantajien rekrytointiaikeet alkuvuodelle 2020 ovat kohtalaiset. Itä-Suomessa on vahvimmat työllisyysnäkymät seitsemään vuoteen. Toimialakohtaisesti valoisimmat näkymät ovat teollisuuden sekä julkisen ja terveys- ja sosiaalipalvelujen sektorien työmarkkinoilla.

Manpowerin työnantajien rekrytointiaikeita mittaavan barometrin mukaan 8 % suomalaisista työnantajista aikoo palkata lisää henkilöstöä, 5 % suunnittelee vähentävänsä henkilöstön määrää. 87 % yrityksistä ennustaa henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Koko Suomen työllistämisaikeiden indikaattoriluku* tammi-maaliskuulle 2020 on + 8. Kasvua on neljä prosenttiyksikköä verrattuna sekä edelliseen vuosineljännekseen että viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

On mahdollista, että tämän syksyn työllistämisaikeiden heikkenemisen syynä oli työnantajayritysten ylireagointi talouden synkistymiseen. Toisaalta myös organisaatioissa käytiin läpi tärkeitä uudistumisia, jotta ne pystyvät paremmin vastaamaan muuttuvan maailman tarpeita.

”Kesällä alkanut globaalin talouden synkistyminen alkoi meillä näkyä alkusyksystä, jolloin myös suuryritykset tekivät korjausliikkeitä ja YT-ilmoituksia nähtiin paljon. Tässä rytäkässä tapahtui mahdollisesti jonkinlaista ylireagointia, mutta samalla organisaatioita muokattiin vastaamaan paremmin tulevaisuuden osaamistarpeita. Työnantajien on joka tapauksessa kyettävä houkuttelemaan uudenlaisia osaajia, mikä voi myös näkyä barometrikyselyn tuloksissa”, analysoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola.

Itä-Suomessa vahvimmat näkymät seitsemään vuoteen

Barometri kertoo, että alueellisesti lisää työpaikkoja on luvassa kolmelle neljästä alueesta, joista Itä-Suomi näyttäytyy erityisen positiivisena. Itä-Suomen työnantajat raportoivat alueen parhaan näkymän koko työmarkkinabarometrin seitsenvuotisen historian aikana: työllistämisindikaattoriluku nousi tasolle +18 edellisen vuosineljänneksen tasolta +3.

Etelä- ja Länsi-Suomessa ennuste on maltillisempi. Ainoastaan Pohjois-Suomen työllisyystilanteen ennustetaan hieman heikkenevän.

Teollisuus, julkishallinto ja SoTe vahvoilla

Toimialoja vertaillessa positiivisimmat työllisyysnäkymät ovat teollisuuden, julkishallinnon sekä sosiaali- ja terveysalan sektoreilla, joissa molemmissa indikaattoriluku on +11.

Myös esimerkiksi tukku- ja vähittäiskaupan ennuste näyttää positiiviselta, barometri ennakoi tulevan vuoden ensimmäiselle neljännekselle vahvinta kasvua kahteen vuoteen (+7). Luvussa on yhdeksän prosenttiyksikön nousu edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja kuuden prosenttiyksikön nousu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kokoluokkia vertaillessa, kaikki yrityskokoluokat ennustavat henkilöstömääränsä kasvavan. Eniten uutta henkilöstöä aikovat palkata suuret ja keskisuuret yritykset.

“On mahdollista, että Suomen reaalitalous ei ole niin haasteellinen kuin maailmantalouden epävarmuustekijät antaisivat olettaa. Viimeaikainen uutisointi on myös jonkin verran lieventänyt arvioita kansainvälisten riskitekijöiden vaikutuksesta talouteemme. Ja teollisuudessa on monia aloja, joiden tuotteille on edelleen kysyntää, esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkatuotanto on poikkeuksellisessa vauhdissa”, kuvailee Kariola.

 

Katso koko barometrin tulokset Manpowerin sivuilta

*Indikaattoriluku saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”