Tänään julkaistun ManpowerGroupin globaalin työmarkkinabarometrin mukaan haastatellut noin 620 työnantajaa raportoivat varovaisen optimismisia työllistämisaikeita huhti–kesäkuulle. Reilu kymmenes ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan ja 87 % ennakoi määrän pysyvän ennallaan. Vain 2 % odottaa henkilöstön vähenevän.

Positiivista on, että työllistymisnäkymät ovat neljä prosenttia paremmat kuin vuotta aiemmin. Barometrissa käytetty työllistymisaikeita kuvaava indikaattori* vuoden toiselle neljännekselle on Suomessa +5 %.

Alueellisesti kolme neljästä uskoo työvoimatarpeiden kasvuun. Toimialoista seitsemän kymmenestä raportoi kasvuodotuksia.

– Kokonaistulos heijastelee markkinoilla yleisesti havaittavissa olevaa optimistisempaa tunnelmaa ja on vahvin sitten kyselyn alettua vuonna 2012. Työvoimaansa pienentävien työnantajien osuus on vähentynyt merkittävästi, mikä on myös merkki vankemmasta uskosta markkinoilla, sanoo ManpowerGroupin markkinointi- ja viestintäjohtaja Mika Wilén.

Nyt työllistetään eteläisessä ja itäisessä Suomessa

Positiivisimmat näkymät alueittain tarkasteltuna ovat Etelä-Suomessa ja Itä-Suomessa. Etelässä indikaattori on 12 % edelliseen kvartaaliin verrattuna. Idässä kasvua on viime vuoteen tarkasteltuna jopa 9 %. Edelliseen kvartaaliin verrattuna kuitenkin vain 1 %. Yhtä maltillisia lukuja ennustetaan Länsi-Suomeen (2 %). Ainoa miinuksella oleva alue on Pohjois-Suomi, jossa työllistämisaikeet ovat laskusuunnassa (indikaattori -15 %). Tilanne näyttää heikolta myös vuoden takaiseen verrattuna, josta laskua on jopa 20 prosenttia.

Eniten uusia työpaikkoja ennustetaan avautuvan rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa (indikaattori +16 %). Kyseessä ovat vahvimmat luvut yli neljään vuoteen. Myös hotelli- ja ravintola-alalla (indikaattori +11 %) sekä sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla (indikaattori +7 %) henkilöstömäärien odotetaan kasvavan. Erityisesti hotelli- ja ravintola-alalla ilmapiiri on suotuisa: näkymät kohenevat 16 prosenttiyksikköä edelliseen neljännekseen verrattuna ja 14 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna.

Vuoden takaiseen verrattuna työllistämisaikeet ovat kohentuneet kahdeksalla sektorilla kymmenestä. Kuudella sektorilla työllistämistahdin odotetaan jopa kiihtyvän edelliseen neljännekseen verrattuna.

Työntekijämäärät kasvavat yrityksen koosta riippumatta

Tällä hetkellä kasvua työntekijämääriin ennakoivat kaiken kokoiset yritykset. Vankinta kasvu on keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää), joiden työllistämisaikeiden indikaattori on +18 %. Hyvää työllistämisvauhtia odotetaan myös suuriin (250 työntekijää tai enemmän) ja pieniin yrityksiin (10–49 työntekijää), joiden työllistämisaikeiden indikaattorit ovat +15 % ja +14 %. Varovaisimmista työllistämisaikeista kertovat mikroyritykset (alle 10 työntekijää), joiden indikaattori on +3 %. Verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna työllistämisaikeet paranevat kaikissa kokoluokissa.

*Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2017 toiselle kvartaalille on Suomessa +5 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin. Q2 2017 tuloksessa rakennussektorin osalta on käytetty kausitasoittamatonta dataa.

Voit ladata lisätiedot ja liitteet täältä.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2017 kolmannen kvartaalin tulokset julkistetaan 13.6.2017.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”