Tänään julkaistun ManpowerGroupin globaalin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat ennustavat varovaisia työllistämisaikeita vuoden 2017 ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle. Työnantajista 8 % odottaa henkilökunnan määrän kasvavan, 7 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 84 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Työllistämisaikeet ovat vahvistuneet 2 prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen neljännekseen sekä samaan ajankohtaan viime vuonna.

Nyt vetävät rakennusala sekä teollisuus

Parhaimmat työllisyysnäkymät ovat nyt rakennusalalla ja teollisuudessa. Heikoimmat signaalit puolestaan saadaan hotelli- ja ravintola-alalle (-7 %). Näin tuloksia analysoi ManpowerGroupin Suomen viestintäjohtaja Mika Wilén:

– Rakentaminen on ollut hyvässä kasvussa koko vuoden ja synnyttänyt tuhansia uusia työpaikkoja. Indikaattorin valossa myönteinen työllistämisvaikutus näyttää jatkuvan, vaikka alalla arvioidaankin jo kasvun hidastumista tähän vuoteen verrattuna.

Rakennusalalla indikaattori onkin jopa +15 %. Teollisuudessa indikaattori on +13 %. Kasvua ennustetaan myös rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalan sekä liike-elämän palvelujen parissa, mutta kasvu on hieman rauhallisempaa (indikaattori +10 %). Kohtalaiset näkymät ovat myös kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla (indikaattori +9 %) sekä julkishallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden alalle (indikaattori +7 %).

Vuositasolla tarkasteltuna työllistämisaikeet kohentuvat kahdeksalla toimialalla kymmenestä.

– Joillakin toimialoilla kohtalaisen hyvä vire näyttäisi jatkuvan myös alkuvuonna. Esimerkiksi julkishallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ala sekä rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala ja liike-elämän palvelut edustavat vakaita toimialoja, joilla indikaattori on pysynyt plussalla jo jonkin aikaa, toteaa Wilén.

Itä-Suomessa vahvat näkymät pitkän tauon jälkeen

Työmarkkinoiden odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan kaikilla neljällä alueella. Etelä-Suomen ja Itä-Suomen työnantajat raportoivat hyvistä näkymistä +14 % indikaattorilla, ja Itä-Suomessa näkymät ovat vahvimmat sitten kyselyn alettua vuonna 2012. Nousua on reippaasti, jopa 11 prosenttiyksikköä edelliseen neljännekseen verrattuna.

– Osasyynä positiivisiin näkymiin on varmasti ruplan vahvistuminen, mikä on lisännyt venäläisten matkailijoiden määrää. Suomelle on tietenkin hyvä uutinen, jos ennustettu Venäjän talouden kasvu ensi vuonna toteutuu – silloin voi toivoa, että venäläisturismi jatkaa piristymistään, vaikka matkaa huippuvuosiin vielä onkin, kommentoi Wilén.

Kohtalaista kasvua on odotettavissa myös Pohjois- ja Länsi-Suomessa (indikaattorit +7 % ja +4 %).  Edelliseen neljännekseen verrattuna Pohjois-Suomen työllistymisnäkymät paranevat jopa 20 prosenttiyksikköä. Tähän Wilén arvelee löytyvän selityksen pohjoisen vahvistuvasta asemasta kansainvälisten turistien parissa, joka aikaansaa reipasta kasvua huippusesongin aikana.

Ainoa laskija alueellisesti löytyy Etelä-Suomesta, jonka indikaattori laskee 4 prosenttiyksikköä, pysyen silti reippaasti plussalla.

Keskikokoisten yritysten joukossa ollaan indikaattorin mukaan vauhdissa, ja indikaattori onkin jopa +26 %. Myös muissa yrityskokoluokissa henkilöstön määrän odotetaan kasvavan.

Euroopassa eniten kasvua rekrytointirintamalla ennakoivat Unkari sekä Slovenia. Molemmissa maissa indikaattori on +17 %. Pohjoismaissa työllistämisnäkymät ovat kohtalaiset Ruotsin indikaattorin ollessa +7 % ja Norjan +3 %.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2017 toisen kvartaalin tulokset julkistetaan 14.3.2017.

Voit ladata lisätiedot ja liitteet osoitteesta http://www.manpowergroup.fi/ajankohtaista1/

Manpower Employment Outlook Survey
Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 621 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.