Vuosi 2021 alkaa vaisuilla työllisyysnäkymillä, kertoo Manpowerin työmarkkinabarometri. Globaaliin pandemiatilanteeseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ei ole vielä päästy ja työnantajat näyttäisivät olevan odottavalla kannalla eikä suuria päätöksiä työllistämiseen liittyen ole tehty.

ManpowerGroupin tänään julkaiseman työmarkkinabarometrin tulosten mukaan 9 % suomalaisista työnantajista aikoo palkata lisää henkilöstöä, 10 % suunnittelee vähentävänsä henkilöstön määrää. 78 % yrityksistä arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Tämä tarkoittaa, että rekrytointiaikeet vahvistuvat 2 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä, mutta heikkenevät 6 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Tosin kukapa olisi osannut ennustaa, minkälainen tilanne maailmassa vallitsee vuonna 2020?

Barometrin keskeisimmät löydokset

Vahvimmat työllistämisaikeet tammi-maaliskuulle 2021 ovat majoitus- ja ravitsemusalan toimijoilla sekä tukku- ja vähittäiskaupan aloilla. Myös teollisuuden alojen rekrytointiaikeet näyttävät positiivisilta. Rahoitus- ja vakuutusalalla, kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa työnantajat ennakoivat alkuvuodelle kohtalaisia työllistämisnäkymiä.

Heikoimpia työllistämisnäkymiä ennustetaan Muu tuotanto ja Muut palvelut -sektoreille.

Alueellisesti vertailtuna vahvimmat näkymät ovat Pohjois- ja Etelä-Suomessa.

Tietyillä aloilla osaajista edelleen huutava pula

Vaikka koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia on heikentänyt työllisyystilannetta merkittävästi, osaajapula ei ole poistunut mihinkään. On aloja, joille ei vain löydy tarpeeksi ammattitaitoisia työntekijöitä. Alanvaihto, siirtyminen toimialalta tai osaamisalueelta kokonaan uudelle tapahdu vaivattomasti, vaan se vaatii yleensä uudelleenkoulutusta sekä vähintään ammattiosaamisen täydentämistä. Viime vuosien trendinä pysytellyt jatkuva osaamisen kehitys on tullut jäädäkseen.

Globaalisti osa työnantajista kuitenkin pelkää, ettei työllistämisessä ei enää koskaan palata pandemiaa edeltäneille tasoille.

“Vaikka maailmalta tulee hyviäkin uutisia, yritysten on valmistauduttava myös siihen, että “uusi normaali” tarkoittaa todennäköisesti jonkinlaista siirtymää erilaiseen tulevaisuuteen, jossa kasvu voi tulla uusilta toimialoilta tai uudesta osaamisesta. Silloin osaamisen saatavuus voi äkkiä muodostua pullonkaulaksi”, kommentoi Suomen ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola.

Katso koko barometrin tulokset Manpowerin sivuilta

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
Työmarkkinabarometri mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin tätä kvartaalia varten 367 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän tammi-maaliskuun aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”