Manpowerin teettämän globaalin työmarkkinabarometrin tulosten perusteella suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet loppuvuodelle vaihtelevat erittäin paljon toimialakohtaisesti. 

Manpowerin tänään julkaiseman työmarkkinabarometrin mukaan 8 % suomalaisista työnantajista aikoo palkata lisää henkilöstöä, 7 % suunnittelee vähentävänsä henkilöstön määrää. 84 % yrityksistä ennustaa henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Koko Suomen työllistämisaikeiden indikaattoriluku* loka-joulukuulle on + 4.

Eniten työpaikkoja ennustetaan syntyvän pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Suuret yritykset näyttävät heikoimpia rekrytoimisaikeita – edelliseen vuosineljännekseen verrattuna suurtyönantajien työllistämisaikeiden indikaattori on pudonnut +10:sta -1:een. Alueittain eniten työpaikkoja povataan Länsi-Suomeen.

Rahoitus ja bisnes vetävät, teollisuus hiipumassa

Manpowerin työmarkkinabarometrin mukaan parhaiten loppuvuonna työllistävät pankki-, vakuutus- ja kiinteistöala sekä liike-elämän palvelut. Vaikka työllisyysnäkymät ovat heikenneet useilla aloilla verrattuna viime vuoteen, kuitenkin seitsemän kymmenestä toimialasta uskoo palkkaavansa lisää henkilökuntaa loka-joulukuun aikana.

Monella toimialalla ennustetaan kasvun hidastumista. Siinä missä teollisuuden alan työmarkkinat ovat viime aikoina olleet valoisat, tahti on pikkuhiljaa hiipumassa. Alan työllistämisaikeet pysyvät edelleen positiivisella tasolla (indikaattori +9), mutta tämä on teollisuudelle heikoin ennuste kahteen vuoteen.  Esimerkiksi viime vuoden vastaavana ajankohtana teollisuuden indikaattori oli jopa +24.

Ainoastaan tukku- ja vähittäiskaupan alalla sekä julkishallinnossa (koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut) henkilöstön määrän ennustetaan vähenevän.

työmarkkinabarometri toimialoittain

 

Osaaja- ja työvoimapula vaikuttavat edelleen

Vaikka työllistämisaikeet ovatkin hieman heikentyneet tietyillä aloilla, se ei tarkoita sitä, että esimerkiksi digitalisaation myötä syntynyt osaajapula olisi saatu taltutettua. Myös suorittavan työn aloilla kärsitään työnhakijoiden puutteesta eli tässä tapauksessa hakijapulasta kärsitään edelleen.

”Jatkuva työelämän ja osaamistarpeiden murros on pitänyt hyvää rekrytointivirettä yllä jo parin vuoden ajan. Lisäksi Suomen parantunut kilpailukyky on pitänyt pyörät pyörimässä ja työvoiman kysynnän korkealla. Digitalisaatio vaatii jatkossakin uusien osaajien löytämistä, mutta suomalaiset työnantajat ovat vuoden aikana tulleet varovaisemmiksi. Luonnollisesti Suomen riippuvaisuus viennistä aiheuttaa sen, että muiden talousalueiden ennusteita ja indikaattoreita katsotaan nyt suurennuslasilla. Epävarmuus heijastuu rekrytointiaikeisiin, vaikka samalla yritykset raportoivat myös vakavista rekrytointivaikeuksista”, muistuttaa ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola.

Suomelle tärkeissä vientimaissa raportoidaan edelleen kohtalaisista tai vahvoista työllistämisaikeista. Suomessa yritysten rekrytointiaikeet loppuvuodelle ovat kuitenkin suhteellisen varovaisia.

vientimaat

Suomessa loppuvuoden työllistämisaikeita kuvaava indikaattori on +4.

Katso koko barometrin tulokset Manpowerin sivuilta

*Indikaattoriluku saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”