Manpowerin työmarkkinabarometrin mukaan parhaiten loppuvuonna työllistävät teollisuus, julkiset toimijat, sekä rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämän palvelut. Aktiivisimpia työllistäjiä ovat pienet (10-49 henkilöä) yritykset.

Kokonaistilanne on epävarma

Kokonaisuutena tarkasteluna suomalaisten työnantajien mukaan vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen työllistämisnäkymät ovat epävarmat. Työnantajista 5 % odottaa lisäävänsä henkilökunnan määrää, 6 % ennustaa vähentävänsä henkilökunnan määrää ja 85 % arvioi tilanteen pysyvän muuttumattomana. Työllistämisaikeet ovat heikentyneet 12 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä, mutta kuitenkin säilyneet ennallaan vuodentakaiseen tilanteeseen. Edellisen vuosineljänneksen (heinä-syyskuu) positiivisiin odotuksiin vaikuttivat varmasti osaltaan kesätyöntekijärekrytoinnit.

Suurissa yrityksissä (yli 250) henkilöstömäärän odotetaan hieman vähenevän, kun taas pienet yritykset ilmoittavat rekrytoivansa vilkkaastikin loppuvuoden aikana. Työnhakijan kannattaakin siis suunnata katseensa ja tarmonsa pienempiin yrityksiin. Työnhaun taktiikoita hioessa on hyvä pitää mielessä, että jopa 70-80 % avoimista työpaikoista täytetään muutoin kuin ilmoittamalla paikka avoimeksi.

Alueellisesti tarkasteltuna positiivisin tilanne on Etelä-Suomessa, jossa työllistämisaikeet ovat kasvussa. Pohjois-Suomessa tilanteen ennustetaan säilyvän samana, ja muilla alueilla työllistämisaikeet ovat laskusuuntaiset. Aktiivisen ja muutosta kaipaavan työnhakijan kannattaa siis kurkistaa myös Eteläisen Suomen työpaikka- ja yritystarjontaa.

Näille aloille työllistyy

Barometrin mukaan parhaiten loppuvuonna työllistävät teollisuus, julkiset toimijat, sekä rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämän palvelut. Julkisella puolella vetävät koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Teollisuudessa työllistämisaikeet ovat vahvistuneet verrattuna sekä edelliseen vuosineljännekseen, että vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna.

Työmarkkinoiden tilanteen odotetaan olevan heikoin kaivos- ja louhinta-alalla sekä rakennusalalla. Näkymät ovat heikentyneet myös majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kuljetus-, varastointi-, informaatio- ja viestintäalalla. Tilanne on hankala myös sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon alalla sekä tukku- ja vähittäiskaupan alalla.

Barometrin tuloksiin voit tutustua tarkemmin Manpowerin sivuilla.

Mirva Puranen, Monster.fi

Manpowerin työmarkkinabarometri toteutetaan neljännesvuosittain, ja sen avulla mitataan työnantajien aikomusta lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan vuosineljänneksen aikana. ManpowerGroupin laajaa tutkimusta työnantajien työllistämissuunnitelmista on tehty yli 50 vuoden ajan, ja se on yksi maailman luotetuimmista työllistämisaktiivisuutta kuvaavista tutkimuksista.