Suomen positiivinen talouskasvu vaikuttaa myönteisesti myös työmarkkinoihin. Tänään julkaistun ManpowerGroupin globaalin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaisten työnantajien aikeet palkata lisää henkilökuntaa ovat vahvimmillaan viiteen vuoteen.

8 % yrityksistä aikoo kasvattaa henkilökunnan määrää, 2 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 89 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Barometrin mukaan Suomen työllistämisaikeet ovat jopa korkeammat kuin Ruotsissa, missä talousnäkymät ovat kuitenkin olleet pitkään vakaammat kuin Suomessa.

Itä-Suomeen eniten kasvua

Vaikka työvoimatarpeiden odotetaan kasvavan ympäri Suomea, vahvimmat työllistämisaikeet ovat Itä-Suomen työnantajilla. Jopa 17 % itäsuomalaisista yrityksistä arvioi henkilöstömääränsä kasvavan.

Myös Länsi- ja Etelä-Suomessa ennustetaan kohtuullisia kasvunäkymiä. Pohjois-Suomessakin ennustetaan työllistämistarpeen olevan positiivisen puolella.

Kaikki toimialat palkkaamassa lisää työvoimaa

Työllisyysnäkymät näyttävät barometrin mukaan hyvältä kaikilla toimialoilla.

Erityisesti rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa ennustetaan työmarkkinoiden vahvaa kasvua. Samoin hotelli- ja ravintola-alan yritysten työllistämisaikeet ovat vakaassa kasvussa.

Myös sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla ja rakennusalalla ennustetaan työvoimatarpeen kasvavan. Varovaisimmat työllisyysnäkymät ovat kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla.

Monilla aloilla pula osaajista kasvaa

Manpowerin mukaan paremmat työllistämisaikeet merkitsevät kasvavaa pulaa osaajista, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajien on huolehdittava työnantajamielikuvansa jatkuvasta kehittämisestä ja osaajien tavoittamisesta mahdollisimman laajasti.

Monilla aloilla kilpailu osaajista kiristyy entisestään, jolloin työpaikoista on tehtävä mahdollisimman houkuttelevia työntekijälle ja niitä on myös osattava myydä.

Katso barometrin tulokset Manpowerin sivuilta

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”