Jo pidempään jatkuneet uutiset Suomen talouden kasvusta vaikuttavat myös henkilöstömäärän lisäämiseen ja työnantajat lähtevät luottavaisin mielin ensi vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle. Eilen julkaistun ManpowerGroupin globaalin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaisten työnantajien aikeet palkata lisää henkilökuntaa alkuvuodesta 2018 ovat kohtalaiset.

10 % työnantajista ennustaa henkilöstömääränsä kasvavan, 6 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 79 % arvioi henkilöstön määrän pysyvän suurin piirtein samana.

Vahvimmat näkymät Etelä- ja Itä-Suomessa

Barometrin mukaan eniten kasvua työmarkkinoilla ennustetaan Etelä- ja Itä-Suomeen. Myös Pohjois-Suomessa työllistämisaikeissa on varovaista kasvua.

Heikoimmat työllisyysnäkymät ovat Länsi-Suomessa, jossa työmarkkinat ovat näyttäisivät olevan jopa aavistuksen laskussa.

Positiiviset työllistämisaikeet lähes kaikilla aloilla

Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalojen sekä liike-elämän palveluiden työmarkkinat ovat edelleen vahvimmat. Myös julkishallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden alalle ennustetaan kiihtyviä rekrytointitarpeita.

Heikoimmat työllistämisnäkymät ovat rakennus- ja kaivosalalla, henkilöstömäärän tarpeen ennustetaan hieman vähenevän.

Rekrytointitarpeiden odotetaan kasvavan kaikissa yrityskokoluokissa. Eniten kasvua ennustetaan keskikokoisiin yrityksiin.

Osaajapulan vaikutukset näkyvät miltei kaikilla toimialoilla

Digitalisaation synnyttämä jatkuvasti kasvava työvoimapula IT-alan ammattilaisista vaikuttaa jo lähes kaikilla toimialoilla. ManpowerGroupin Suomen toimitusjohtajan Matti Kariolan mukaan Suomi alkaa olla siinä tilanteessa, jossa osaavan henkilöstön puute on yksi suurimmista tekijöistä yritysten kasvun esteenä. Tämän takia yritysten ja yhteiskunnan onkin jatkuvasti etsittävä ratkaisuja, jotka lieventäisivät työmarkkinoiden polarisointia ja siitä koituvaa kohtaanto-ongelmaa. Kaikki toimenpiteet epätasapainon korjaamiseksi ovat välttämättömiä, sillä se vaikuttaa suoraan esimerkiksi Suomen kilpailukykyyn.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että kilpailu osaavista ammattilaisista kiristyy edelleen ja yritysten on panostettava entistä enemmän työpaikkailmoitusten markkinointiin sekä työnantajamielikuvansa kehittämiseen houkutellakseen työntekijöitä.

 

Katso koko barometrin tulokset Manpowerin sivulta

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 627 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”