Tänään julkaistun ManpowerGroupin globaalin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat aikovat palkata uutta työvoimaa tasaiseen tahtiin kesän ja alkusyksyn aikana. Työnantajista 11 % arvioi henkilöstönsä määrän kasvavan, 4 % ennustaa henkilökunnan määrän laskevan ja 83 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Suomen tilanne positiivinen Itä-Suomea lukuun ottamatta

Barometrin mukaan työllisyysodotukset Suomessa ovat kahtiajakoiset. Länsi-Suomessa tilanne näyttäytyy työnhakijoille erittäin hyvänä, sitä vastoin itäsuomalaisten yritysten rekrytointiaikeet ovat miinuksella ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen. Etelä- ja Pohjois-Suomessa työllistämisaikeet ovat positiivisen puolella.

Toimialakohtaisesti suurinta työvoiman kasvua ennustetaan teollisuuteen, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöaloille sekä liike-elämän palveluihin.

työmarkkinabarometri toimialoittain

”Julkisuudessa on paljon puhetta maailmantalouden ja sitä kautta Suomen talouden hidastumisesta, mutta barometrimme valossa varovaisuus ei edelleenkään näy yritysten työllistämisaikeissa. Kun kaikki toimialat huomioidaan, työllistämisaikeet pysyvät alkuvuoden tahdissa. Selkeää pudotusta on vain kaivosalalla, kuljetus- ja varastointitoiminnassa sekä informaatio- ja viestintätoimialoilla”, ManpowerGroupin toimitusjohtaja Matti Kariola kommentoi Suomen tuloksia.

Osaajapula ei hellitä – yritysten on huolehdittava työnantajamielikuvastaan

Vaikka talouden kehityksessä onkin havaittavissa pientä hidastumista, on pula ammattitaitoisista työnhakijoista edelleen todellinen ongelma tietyillä toimialoilla.

“Tulokset osoittavat, että talouden hidastumisesta huolimatta rekrytointitarpeet pitävät pintansa. Kysymys onkin enemmän siitä, että osaajista on jatkuva pula, ja yritysten on välttämätöntä pitää rekrytointinsa aktiivisena ja samalla yrittää löytää uutta osaamista ja tulevaisuuden tekijöitä”, Kariola uskoo.

Työnhakijoiden houkuttelemiseksi yritysten onkin pidettävä huolta työnantajamielikuvastaan sekä vaatimusten sijaan pohdittava, mitä heillä on tarjottavana työntekijöille.

Tamperelainen toimistokalusteita valmistava Framery on onnistunut kasvattamaan liikevaihtoaan vaikeasta taloustilanteesta huolimatta.

“Toimistokalustealan globaali markkina ja tarve Frameryn valmistamille tuotteille kasvaa merkittävästi, joka luo meille positiiviset lähtökohdat kehittyä. Tuotteistamme 90 prosenttia menee vientiin. Viime vuosina tapahtunut liikevaihtomme kasvu kuvastaa, että olemme onnistuneet tekemään jotain sellaista, mitä ei ole nähty valmistavan teollisuuden aloilla pitkään aikaan”, kertoo Frameryn Production Manager Kari Sivula.

Kasvavalla yrityksellä on jatkuva tarve uusille työntekijöille ja Framery kehittääkin aktiivisesti toimintaa houkutellakseen yrityskulttuuriinsa sopivia työnhakijoita.

”Olemme onnistuneet rekrytoimaan osaajia, jotka soveltuvat juuri meidän yrityskulttuuriimme. Framery tarjoaa mahdollisuuden yrityksen kasvun myötä myös henkilökohtaiseen kasvuun ja osaamista kasvatetaan talon sisällä jatkuvasti. Valmista ei tarvitse aina olla, kunhan löytyy vahva halu ja kyky oppia”, kuvailee Sivula.

Katso koko barometrin tulokset Manpowerin sivuilta

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”