ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri osoittaa suomalaisten työnantajien ennusteiden huhti-kesäkuulle olevan kohenemaan päin.

Etelä ja Länsi tarjoavat eniten mahdollisuuksia

Alueellisessa tarkastelussa Etelä-Suomi (+9 %) ja Länsi-Suomi (+5 %) osoittavat positiivisia työllistämisaikeita. Pohjois- ja Itä-Suomen työnantajat sitä vastoin ennustavat yhä vaisua työllistämistahtia seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Parhaimmat työllistymisnäkymät ovat julkishallinnon ja koulutuksen parissa, sekä terveys- ja sosiaalialalla (+18 %). Myös maa-, metsä- ja kalataloudessa (+11 %) on hyvät työllistymisnäkymät. Toiveikasta suuntaa löytyy myös kaivos- ja louhinta-alalla, sekä rahoitus- ja vakuutusalalla, kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluiden osalta.

– Positiivisin suuntaus on nähtävissä julkishallinnossa, koulutuksessa ja sosiaali- ja terveysalalla, joka hyötyy erityisesti yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvusta, analysoi Iikka Lindroos, ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja.

Yrityskoolla ei ole vaikutusta työllistämisaikeisiin, ja henkilöstömäärän ennustetaankin kasvavan kaikissa yrityskokoluokissa. Optimistisimmat aikeet ovat keskikokoisilla, 50-249 henkeä työllistävillä yrityksillä (+ 21 %).

Vuositasolla tarkasteltuna kehitys on positiivista.

– Toinen vuosineljännes näyttää kohtalaista plussaa jo kolmantena perättäisenä vuotena, ja yritysten työllistämisaikeet paranevat talvikuukausiin verrattuna. Toiseen kvartaaliin sisältyy kuitenkin kesätyöntekijöiden rekrytointi, mikä nostaa tulosta, kun kausitasoitus ei vielä ole käytössä. Kaiken kaikkiaan vuosi sitten työvoiman lisäämistä suunnittelevia oli enemmän, mutta myös epävarmojen vastaajien osuus oli suurempi, sanoo Iikka Lindroos.

Voit ladata lisätiedot ja liitteet täällä

Kaikkien 42 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella Manpower Employment Outlook Survey -työkalulla.

Manpower Employment Outlook Survey
Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu yli 58 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 maassa. Suomessa haastateltiin 621 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2016 toiselle kvartaalille on Suomessa +5 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.