Tiistaina 13.9. julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat raportoivat varovaisia työllistämisaikeita loppuvuoden osalta: 14 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 17 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 67 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Edelliseen neljännekseen verrattuna työllistämisnäkymät pysyvät ennallaan. Alueellisessa vertailussa kaksi aluetta neljästä ja kuusi toimialaa kymmenestä ennustaa henkilöstömäärän lisäystä.

Erityisen positiivisena voidaan pitää vertailua vuoden takaiseen erikokoisissa yrityksissä. Suurten yritysten työllistämisaikeet ovat kasvaneet 18 prosenttiyksiköllä, kun taas keskisuurten työnantajien näkymät ovat 11 prosenttiyksikköä vahvemmat. Pienten yritysten rekrytointiaikeet pysyvät melko vakaina. Ainoastaan mikroyritykset raportoivat 3 prosentin laskua.

Eri alueiden välillä huomattavia eroja

Kahdella alueella neljästä odotetaan positiivista kehitystä työmarkkinoilla. Merkittävimmät kasvuodotukset ovat työnantajilla Etelä-Suomessa, missä työllistämisaikeiden indikaattori on jopa +19 %. Pientä kasvua odottavat myös työnantajat Itä-Suomessa, missä indikaattori on +2 %. Laskua puolestaan on ennustettu Pohjois-Suomessa (-12 %) ja Länsi-Suomessa (-5 %).

Verrattuna samaan aikaan viime vuonna, työmarkkinat ovat kohentuneet eniten Etelä-Suomessa indikaattorin noustessa 14 prosenttiyksiköllä. Pohjois-Suomessa työllistämistilanne on puolestaan heikentynyt 16 prosenttiyksiköllä viime vuodesta.

Toimialakohtainen kasvu kohtalaista

Kuudella toimialalla kymmenestä uskotaan henkilöstömäärän kasvavan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

– Loppuvuonna eniten työmahdollisuuksia näyttäisi tarjoutuvan sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon alalla sekä teollisuudessa, kertoo ManpowerGroupin Suomen viestintäjohtaja Mika Wilén.

Molempien indikaattori on +14 %. Myös julkishallinnon, koulutuksen, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä tukku- ja vähittäiskaupan aloille on odotettavissa kohtalaista kasvua.

Pessimistiempiä odotuksia on kuljetus-, varastointi-, ja viestintäalan työnantajien keskuudessa, jossa työllistämisindikaattori on jopa -29 %. Tämä on näiden toimialojen heikoin tulos kahteen vuoteen. Myös rakennusalan (-8 %) sekä kaivos- ja louhinta-alan (-7 %) näkymät ovat heikentyneet.

Eniten rekrytoidaan suurissa yrityksissä

Henkilöstömäärän ennustetaan kasvavan kolmessa neljästä yrityskokoluokasta tulevan neljänneksen aikana. Yli 250 henkilöä työllistävät yritykset raportoivat vahvimpia rekrytointiaikeita. Indikaattori tässä kokoluokassa on 20 %. Myös keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää) ja pienissä yrityksissä (10–49 työntekijää) henkilökunnan määrän odotetaan kasvavan (+18 % ja +13 %).

Vuoden takaiseen verrattuna suurten yritysten työllistämisaikeet ovat kasvaneet 18 prosenttiyksiköllä, kun taas keskisuurten työnantajien näkymät ovat 11 prosenttiyksikköä vahvemmat. Pienten yritysten rekrytointiaikeet pysyvät melko vakaina, ja mikroyritysten osalta on laskua 3 prosenttiyksikköä.

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2016 neljännelle kvartaalille on Suomessa +1 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

Voit ladata lisätiedot ja liitteet osoitteesta http://www.manpowergroup.fi/ajankohtaista1/

Manpower Employment Outlook Survey
Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 621 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”