Suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet keväälle 2020 säilyvät kohtalaisen toiveikkaina, kertoo Manpowerin työmarkkinabarometri. Vahvimmat työllistämisaikeet löytyvät rahoitus- ja vakuutusalalta sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. 

Tänään julkaistun Manpowerin työmarkkinabarometrin tulosten perusteella suomalaisista työnantajista 19 % arvioi henkilöstömääränsä kasvavan, 6 % vähentyvän ja 74 % henkilöstömäärän säilyvän ennallaan vuoden toisella neljänneksellä.

Vaikka hidastuvasta talouskasvusta on ollut paljon puhetta viime aikoina, työllistämisaikeet suomalaisilla työnantajilla pysyvät silti plussan puolella. Koko Suomen työllistämisaikeiden indikaattoriluku* huhti-kesäkuulle 2020 on +8, kun otetaan huomioon kausitasoitus. Kuitenkin kasvuennuste on aavistuksen varovaisempi verrattuna edelliseen vuosineljännekseen sekä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Positiiviset näkymät kaikilla toimialoilla

Tutkituista sektoreista, kaikilla seitsemällä toimialoilla ennustetaan henkilöstömäärän kasvua. Viime vuoteen ja viime kvartaaliin verrattuna kasvuaikeet ovat kuitenkin maltillisemmat, lähes kaikilla osa-alueilla.

Alueellisesti vertailtuna työmarkkinoiden odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan koko Suomessa. Vahvimmat rekrytointiaikeet ovat eteläsuomalaisilla työnantajilla.

Yritysten kokoluokkia vertailtaessa keskikokoiset ja suuret työnantajat arvioivat kasvattavansa henkilöstömääräänsä eniten. Vähäisintä henkilöstömäärän lisäystä ennustetaan alle 10 henkilöä työllistävissä organisaatioissa.

Huomioitavia tekijöitä: Osaajapula hidastaa kasvua, koronaviruksen vaikutuksesta ei vielä tietoa

“On rohkaisevaa huomata, että suomalaiset työnantajat ovat edelleen kohtalaisen optimistisia lähikuukausien henkilöstönäkymien osalta, siitäkin huolimatta, että talouden hidastumisesta varoitellaan tiuhaan tahtiin ja globaalit epävarmuustekijät eivät ole hävinneet mihinkään”, kommentoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola barometrin tuloksia.

On kuitenkin hyvä myös huomioida, että tutkimuksen kenttätyö on tehty aikavälillä 6.–28.1., eli ennen tietoa koronavirusepidemiasta. Lisäksi Suomessa osaajapula on jo huomattavasti globaalia keskiarvoa korkeampi (67 % kertoo vaikeuksista löytää työvoimaa) ja osoittaa selkeästi suomalaisen työmarkkinan pullonkaulan: osaavaa työvoimaa ei riitä edes nykytilanteeseen, kasvusta puhumattakaan.

“Koronaviruksen globaaleja vaikutuksia työllistämiseen on vielä liian aikaista arvioida. Monilla markkinoilla on matala työttömyys, ja globaalisti 54 % työnantajista kamppailee työvoiman ja oikean osaamisen löytämisen kanssa”, Matti Kariola sanoo.

Katso koko barometrin tulokset Manpowerin sivuilta

*Indikaattoriluku saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

Työmarkkinabarometri
Työmarkkinabarometri (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 627 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän huhti-kesäkuun aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”