Suomen työmarkkinat vaikuttavat elpyvän ja piristyvän. Tämä käy ilmi ManpowerGroupin globaalista työmarkkinabarometristä, joka toteutettiin Suomessa jo 16. kerran.

Barometriä varten työnantajilta kysyttiin, miten he arvioisivat henkilöstön kokonaismäärän kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin. Työnantajista 13 prosenttia ennustaa työvoimansa kasvavan ja 81 prosenttia pysyvän ennallaan. Vain viisi prosenttia ennustaa työvoiman määrän laskevan.

Eniten uusia työpaikkoja tiedossa Etelä- ja Länsi-Suomeen

Uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän koko Suomeen Pohjois-Suomea (-6 %) lukuun ottamatta.  Merkittävimmät kasvuodotukset ovat työnantajilla Etelä-Suomessa (+17 %). Varovaisen optimistisia ovat myös työnantajat Itä- ja Länsi-Suomessa, kummankin alueen indikaattori +9 %.

Eniten uusia työpaikkoja avautuu julkishallinnon, koulutuksen, terveys- ja sosiaalipalveluiden sektorilla (+20 %). Positiiviselta näyttävät myös kaivos- ja louhinta-ala (+17 %) sekä teollisuus (+16).

– Tuloksissa näkyy eläköitymisestä sekä yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelusektorin kasvusta syntyvä tarve rekrytoida lisää henkilöstöä. Sektorilla on myös jo aiempaa vajausta työvoimassa, mikä ilmenee hieman korostuneena rekrytointitarpeena, sanoo Iikka Lindroos, ManpowerGroup Suomen toimitusjohtaja.

Kaikenkokoiset yritykset rekrytoivat nyt

Henkilöstömäärien ennustetaan kasvavan tasaisesti kaikissa yrityskokoluokissa tulevalla kvartaalilla. Eniten työpaikkoja avautuu suurista yrityksistä (+28 %), keskikokoisten tullessa toisena vain yhden prosentin erolla (27 %). Pienten yritysten indikaattori on sekin jopa +26 %. Kaikkein pienimmät mikroyritykset ovat varovaisia kuuden prosentin nousulla.

Työllistämisaktiivisuus on korkeinta suurissa, yli 250 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Kyse on markkinoiden suurista murroksista, joiden seurauksena yritysten on välttämätöntä muuttaa osaamisrakennettaan. Tämä näkyy tarpeena rekrytoida uudenlaista osaamista. Haasteena on kuitenkin osaamisen saatavuus – esimerkiksi liiketoiminnan digitalisoiminen vaatii kompetenssia, jota ei ole helposti tarjolla, Iikka Lindroos arvioi.

Voit ladata lisätiedot ja liitteet täällä
Kaikkien 43 maan tulokset ovat nähtävissä täällä

Manpower Employment Outlook Survey
Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2016 kolmannelle kvartaalille on Suomessa +8 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.