Tänään julkaistun Manpowerin teettämän globaalin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaisilla työnantajilla on myönteiset työllistämisaikeet heinä-syyskuulle 2018.

12 % työnantajista ennustaa henkilöstön määrän kasvavan, 85 % arvioi henkilöstön määrän pysyvän ennallaan ja vain 2 % odottaa henkilöstön vähenevän.

Eniten kasvua ennustetaan Länsi- ja Etelä-Suomeen. Itä-Suomenkin työnantajien työllistämisaikeet ovat positiivisen puolella. Ainoastaan Pohjois-Suomessa työmarkkinat näyttäisivät olevan aavistuksen laskussa. Suurimmat työllistämisaikeet löytyvät keskisuurista yrityksistä (n. 50-249 työntekijää).

Näille aloille tarvitaan nyt tekijöitä

Työllisyysnäkymät ovat optimistiset lähes kaikilla toimialoilla. Erityisesti hotelli- ja ravintola-alalle povataan voimakasta kasvua. Myös teollisuusalalla sekä rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöaloilla on vahvat työllistämisnäkymät seuraavalle kvartaalille.

Näiden lisäksi myös erityisosaamiselle on kysyntää, asiantuntijoista alkaa olla jo pulaa monella alalla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yritysten on sopeuduttava tilanteeseen ja tarjottava kilpailukykyisempiä tarjouksia työntekijöille.

Optimistiset työllistämisaikeet lähes kaikkialla maailmassa

Työmarkkinabarometrin mukaan työmarkkinat näyttävät positiivisilta lähes kaikkialla maailmassa, erityisen vahvat työllistämisaikeet ovat Japanin ja Kroatian työnantajilla.

Suomalaisten yritysten työllistämisaikeet ovat Pohjoismaiden vahvimmat. Suomen työllistämisaikeita kuvaava indikaattori on +12 %, katso alla olevasta kuvasta, miten se vertautuu Suomelle tärkeisiin vientimaihin.

”Vahvat työllistämisaikeet viestivät siitä, että markkinoilla pitkään vallinnut varovaisuus on väistymässä. Lähitulevaisuuden ennusteet ovat poikkeuksetta myönteisiä, mistä johtuen resursointi on myös ennakoivaa”,  ManpowerGroupin Suomen toimitusjohtaja Matti Kariola analysoi.

Katso koko barometrin tulokset Manpowerin sivuilta

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu yli 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 44 maassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”