Tänään julkaistun ManpowerGroupin teettämän globaalin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet jatkuvat vahvana loppuvuodelle.

14 % yrityksistä ennustaa henkilöstön määrän kasvavan, 9 % odottaa henkilöstömäärän vähenevän ja 77 % arvioi työntekijöiden määrän pysyvän samana. Uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän koko Suomeen. Merkittävimmät kasvuodotukset ovat pohjois- ja itäsuomalaisilla työnantajilla.

Erityisesti teollisuuden alalla tarvetta työntekijöille

Barometrin mukaan lähes kaikilla toimialoilla ennustetaan rekrytointitarpeiden kasvua. Kaikissa yrityskokoluokissa on positiiviset työllistämisaikeet. Vastaava trendi on havaittavissa myös maailmanlaajuisesti.

Barometrin mukaan yritykset arvioivat henkilöstömäärän kasvavan seitsemällä toimialalla kymmenestä. Suomessa vahvimmat työllistämisaikeet on teollisuussektorin työnantajilla, joista lähes neljännes (24 %) arvioi henkilöstömääränsä kasvavan loppuvuonna. Seuraavaksi eniten kasvua ennustetaan rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalle sekä liike-elämän palveluissa. Myös majoitus- ja ravitsemusalalle ennustetaan tarvetta työvoimalle.

Toimialat, joissa yritysten henkilöstömäärän arvoidaan hieman laskevan ovat kaivostoiminta ja louhinta, sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto, logistiikka-ala sekä informaatio- ja viestintäala.

Työmarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu – mutta kuinka kauan?

Suomen taloustilanteen kasvaessa on myös yritysten työvoimatarve kasvanut. Yritysten työllistämisaikeet ovat pysyneet positiivisina jo pidemmän aikaa, mutta onko kasvun mahdollista jatkua enää pitkään?

”Markkinoilla on viime viikkoina ollut paljon spekulointia siitä, kauanko nykyinen nousu voi jatkua, ja kasvavan protektionismin kielteisiä vaikutuksia maailmankauppaan pelätään.”, kertoo ManpowerGroupin Suomen toimitusjohtaja Matti Kariola.

Tällä hetkellä tilanne näyttää kuitenkin Suomen kannalta valoisalta.

“Suomalaisten työnantajien lähikuukausien näkymiin tällaisilla uhkakuvilla ei ainakaan vielä näytä olevan vaikutuksia. Monilla vientivetoisilla toimialoilla tarvitaan yksinkertaisesti lisää väkeä pitämään pyörät pyörimässä, kun taas toisilla aloilla kyse on enemmänkin rekrytoinneista, joilla haetaan kokonaan uutta osaamista.”  Kariola analysoi.

 

Katso koko barometrin tulokset Manpowerin sivuilta

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu lähes 60 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 44 maassa. Suomessa haastateltiin 625 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”