Suomen työmarkkinatilanne paranee kohisten, sillä toiselle vuosineljännekselle ennustetaan positiivisia näkymiä työpaikkojen suhteen lähes kaikilla aloilla ja alueilla. Tänään julkaistun ManpowerGroupinin teettämän globaalin työmarkkinabarometrin mukaan työnantajien aikeet palkata lisää henkilöstöä ovat vahvimmillaan vuosiin.

Barometrin mukaan työnantajat ovat hyvin optimistisia työllistämisnäkymien suhteen – jopa 22 % työnantajista arvioi henkilökunnan määrän kasvavan, 6 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 72 % ennustaa henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Pohjois-Suomeen tarvitaan nyt tekijöitä

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että työllistämisaikeet ovat kasvussa lähes koko Suomessa. Vahvimmat työllistämisaikeet ovat Pohjois-Suomessa, jopa 26 % pohjoissuomalaisista yrityksistä arvioi henkilöstömääränsä kasvavan.

Myönteiseen kasvuarvioon on vaikuttanut mm. kansainvälisen turismin voimakas kasvu, mikä on johtanut siihen, että Lapin matkakohteet joutuvat jopa kamppailemaan työntekijöistä, sillä työvoiman tarjonta ei vastaa kysyntää.

Myös Etelä-Suomessa (+ 16 %) ja Itä-Suomessa (+12 %) kasvunäkymät ovat myönteiset. Ainoastaan Länsi-Suomessa työnantajien aikeet palkata lisää henkilöstöä ovat aavistuksen epävarmat (-2 %).

Työvoimaa tarvitaan lähes kaikilla aloilla

Suomen vahvasta talouskasvusta viestii se, että työllistämisaikeet ovat voimakkaat monella eri toimialalla, erityisesti teollisuudessa ja rakennusalalla. Erityisen hyvät näkymät työrintamalla on odotettavissa rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa. Myös mm. hotelli- ja ravintola-alalla, tukku- ja vähittäiskaupan alalla sekä julkishallinnossa odotetaan henkilöstömäärän kasvavan. Ainoastaan kuljetus-, varastointi ja viestintäaloilla työllistymisnäkymät ovat laskussa.

Kuitenkin työelämän kohtaanto-ongelma varjostaa yritysten kasvunäkymiä jo monella alalla. Vaikka ihmisiä on työttömänä, on tietyille aloille vaikeaa löytää ammattitaitoisia työntekijöitä, mikä huolestuttaa työnantajia. Tähän ongelmaan tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota yhteiskunnan kaikilla eri osa-alueilla.

Katso koko barometrin tulokset Manpowerin sivuilta

ManpowerGroup Employment Outlook Survey
ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu yli 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 44 maassa. Suomessa haastateltiin 626 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”