Jokaisen on välillä hyvä pysähtyä miettimään työllistymistään ja asemaansa työmarkkinoilla. Tekemätöntä työtä on maailmassa nyt ja varmasti myös tulevaisuudessa. Kysymys kuuluu, että kuka sitä tekee ja miten sitä tehdään?

Työelämä muuttuu

Yleisessä keskustelussa vilahtelee tällä hetkellä usein käsite työelämän murros. Se kätkee sisälleen monenlaisia muuttujia. Työelämä, työntekijät ja työn tekemisen tavat ovat ainakin muutoksen keskellä. Suorittava työ tulee automatisaation edetessä vähentymään. Työtehtävät ja toimenkuvat epäilemättä monipuolistuvat ja palvelun merkitys lisääntyy. Suomalaiset kokevat tällä hetkellä aiempaa enemmän epävarmuutta työpaikkansa säilymisestä.

Työelämä on toki kokenut suuria mullistuksia aiemminkin. Tällä hetkellä tapahtuva muutos on kuitenkin nopeampaa ja vaikutuksiltaan laajempaa kuin koskaan aiemmin. Toisaalta näin koettiin varmasti myös vaikkapa silloin, kun ensimmäinen höyrykone aloitti toimintansa.

Työntekijät muuttuvat

Monia työtehtäviä hoitaa jo tälläkin hetkellä kone, robotti tai joku muu automatisaatiota ja digitalisaatiota hyödyntävä ja yhdistävä laite tai järjestelmä. Erilaisten koneiden ja robottien hyödyntäminen työtehtävien suorittamisessa lisääntyy tällä hetkellä nopeasti. Samaan aikaan myös työtä tekevät ihmiset muuttuvat.

Työelämän vaatimukset ja odotukset työntekijöitä kohtaan uudistuvat niin ikään. Jonkun mielestä tulevaisuuden työelämässä pärjäävät ne, joilla on monipuolinen koulutus ja osaaminen. Toisen mielestä tulevaisuuden työelämässä tarvitaan tunneälyä ja taitoa kohdata toinen ihminen.

Työn tekemisen tavat muuttuvat

Suomalaiset ovat perinteisesti työllistyneet ja työllistyvät vielä nykyisinkin yleisimmin kokoaikaisessa palkkatyössä. Työllistymisen muodot ja työn tekemisen tavat ovat kuitenkin samaan aikaan monipuolistuneet.

Tällä hetkellä on tarjolla esimerkiksi erilaisia tapoja työllistää itse itsensä ja yhdistää tällaista työllistymistä vaikka palkkatyöhön. Työtä voi tänä päivänä tehdä vaikka bloggaamalla tai tubettamalla. Monet ovat onnistuneet tekemään harrastuksesta tai intohimosta, kuten tietokonepelaamisesta tai matkustamisesta itselleen ammatin.

Miten sinä työllistyt?

Omaa työllistymistään on hyvä pohtia vaikka tässä kirjoituksessa nostettuihin näkökulmiin peilaten. Myös jos sinulla on uusi työ hakusessa, tai oma työ ei tunnu sopivalta tai mielekkäältä, voi olla ajankohtaista pohtia työllistymistä avoimin mielin. Mitä jos työllistäisitkin itse itsesi tai lähtisit tekemään jotain aivan erilaista kuin mitä olet tähän mennessä tehnyt?

Työllistymistä pohtiessa kannattaa huomioida erilaisia näkökohtia ja ulottuvuuksia. Esimerkiksi työttömyysturva tulee järjestää uudestaan, jos siirryt palkansaajasta yrittäjäksi tai toisin päin. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla myös yhdistelmävakuutus, jossa voisi joustavasti vakuuttaa itsensä työttömyyden varalle sekä palkansaajana että yrittäjänä. Työelämän murroksessa kannattaa pitää itsensä ajan tasalla.

 

Ermo Inkeroinen, lakimies
Yleinen työttömyyskassa YTK

YTK on kaikkien palkansaajien työttömyyskassa, joka vakuuttaa lähes 400 000 suomalaista työttömyyden varalta. Jäsenmäärältään YTK on Suomen suurin työttömyyskassa ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Loimaalla YTK:n toimistossa työskentelee 130 ansioturvan ammattilaista.