Työhaastattelussa tulee usein tilanne, jossa rekrytoija kysyy, mitä työnhakija haluaisi kysyä työnantajasta ja avoimesta paikasta.

Jos haastattelutilanne on olla stressaava tai et ole miettinyt mahdollisia kysymyksiä ennakkoon, voi käydä niin, ettei mieleesi tule sillä hetkellä mitään kysyttävää. Tuppisuuksikaan ei kannata jäädä, ettei rekrytoija erehdy luulemaan, ettei paikka kiinnosta sinua tai olet työyhteisöön liian sisäänpäinsuuntaunut.

Mitä siis kysyä haastattelijalta työhaastattelussa? Entä jos kaikki miettimäsi asiat käsitelläänkin jo haastattelun kuluessa?

Tässä 7 kysymystä, joita voit kysyä työhaastattelussa, ja jotka tuskin tulevat esille haastattelun edetessä. Näiden avulla voit myös erottua muiden haastateltavien joukosta olemalla kiinnostunut yrityksen toiminnasta ja työtehtävistä pintaa syvemmältä sekä tehdä vaikutuksen haastattelijaan.

Onnistuneiden kysymysten avulla saat myös itsellesi aidosti arvokasta lisätietoa kompetenssistasi kyseiseen tehtävään sekä mahdollisuuden vielä korostaa omia hyviä puoliasi ja kiinnostustasi työnantajaa kohtaan. Kysymysten avulla osoitat myös olevasi perehtynyt työnantajan toimintakenttään ja haasteisiin.

Kysymykset työhaastatteluun:

1. Mikä teille yrityksenä on arvokkainta, ja miten minä voisin työlläni edistää näitä arvoja?

2. Miten teillä varmistetaan yhteistyön sujuvuus eri yksiköiden/osastojen kesken?

3. Millä osa-alueella tulevalla tiimilläni olisi kehitettävää?

4. Mitä odotatte minun saavuttavan ensimmäisten kuukausien aikana?

5. Mikä teidän kulttuurissanne on kaikkein tärkein piirre ja miten se näkyy käytännössä?

6. Miten menestymistäni työssäni mitataan?

7. Onko minun osaamisessani vielä jotakin sellaista, mikä teitä arveluttaa?

 

Lähde: Monster.com
Mirva Puranen
Monster.fi